thông báo

Thông báo công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất tại tổ 3, phường Giang Biên
Ngày đăng 02/04/2019 | 15:27  | Lượt xem: 60

Căn cứ Điều 12 bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017; khoản 5, Điều 1 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội

UBND phường thông báo công khai Hồ sơ kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với các nội dung sau:

1. Người kê khai hồ sơ:

- Bà Nguyễn Thị Hà

Hộ khẩu thường trú: Số 152 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

- Bà Nguyễn Thị Loan

Hộ khẩu thường trú: Tổ 15, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

- Bà Nguyễn Thị Bắc

Hộ khẩu thường trú: Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

- Bà Nguyễn Thị Phượng

Hộ khẩu thường trú: Tổ 1, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

2. Thửa đất kê khai: Thửa đất số 53-1; tờ bản đồ số 04

Địa chỉ thửa đất tại tổ 3, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

3. Nguồn gốc thửa đất

Nguồn gốc của thửa đất được chia theo Bản án số 98/2018/DS-PT ngày 03/5/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về việc tranh chấp chia thừa kế tài sản và Giấy xác nhận kết quả thi hành án ngày 21/11/2018 của Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên.

Diện tích hiện trạng kê khai cấp GCNQSD đất là 125,9m2.

4. Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 31/3/2019 đến ngày 14/4/2019

Nếu tổ chức, cá nhân nào có ý kiến phản ánh về nội dung hồ sơ kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 53-1, tờ bản đồ số 04 tại tổ 3, phường Giang Biên đề nghị gửi đơn đến UBND phường để được kiểm tra, xác minh, giải quyết theo quy định.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, trụ sở tổ dân phố số 3 và phát thanh trên hệ thống truyền thanh phường.

Xem chi tiết Thông báo tại đây