thông báo

Thư cám ơn: các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm
Ngày đăng 07/03/2019 | 09:15  | Lượt xem: 88

Thư cám ơn các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm về việc trợ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Giang Biên giai đoạn 2018-2020.