thông báo

Thông báo công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Kỹ

Ngày đăng 28/06/2019 | 09:09  | Lượt xem: 27
Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Kỹ trong phạm vi GPMB thực hiện dự án:...

Thông báo công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với UBND phường thực hiện dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C6/P1, C6/P2

Ngày đăng 28/06/2019 | 09:07  | Lượt xem: 25
Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với UBND phường Giang Biên trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Chỉnh...

Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của bà Vũ Thị Hoa

Ngày đăng 28/06/2019 | 09:01  | Lượt xem: 19
UBND phường niêm yết công khai hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của bà Vũ Thị Hoa diện tích 57,4 m2 tại thửa đất số 136-3, tờ bản đồ số 5, tổ 7, phường Giang Biên

Thông báo công khai hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất

Ngày đăng 13/06/2019 | 02:51  | Lượt xem: 57
UBND phường thông báo công khai Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông báo đăng ký tham dự học bổng lãnh đạo trẻ tại Nhật Bản

Ngày đăng 04/06/2019 | 10:12  | Lượt xem: 38
Ngày 3/5/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 899/TB-SNV về việc đăng ký tham dự học bổng lãnh đạo trẻ tại Nhật Bản. Khóa học dành cho đối tượng là công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, có ít...

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức phường và viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 29/05/2019 | 03:43  | Lượt xem: 36
Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019;...

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 28/05/2019 | 10:46  | Lượt xem: 30
Ngày 21/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường có thông báo số 04/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019 Thực...

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”

Ngày đăng 27/05/2019 | 04:33  | Lượt xem: 52
THÔNG BÁO Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”           Thực hiện Công văn số 846/UBND-TP...

Thông báo lịch thực hiện các nội dung trong thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 15/05/2019 | 05:46  | Lượt xem: 53
Thực hiện Hướng dẫn số 979/HD-SNV ngày 10/5/2019 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại ô đất C6/CC2, phường Giang Biên

Ngày đăng 06/05/2019 | 04:02  | Lượt xem: 50
Công ty cổ phần đấu giá số 5 - quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng công trình hành chính, y tế, văn hóa tại ô đất C6/CC2, phường Giang Biên

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại ô đất C6/CC1, phường Giang Biên

Ngày đăng 06/05/2019 | 03:53  | Lượt xem: 39
Công ty cổ phần đấu giá số 5 - quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng công trình thương mại dịch vụ tại ô đất C6/CC1, phường Giang Biên

Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020 của Trung tâm GDNN-GDTX

Ngày đăng 23/04/2019 | 05:14  | Lượt xem: 39
Căn cứ  Kế hoạch số 48/KH-GDNN-GDTX ngày 17/04/2019 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Long Biên về việc tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học...

Thông báo tổ chức liên hoan văn nghệ

Ngày đăng 19/04/2019 | 10:19  | Lượt xem: 78
Trong 2 tối (20, 21/4/2019), Tổ dân phố số 7, tổ dân phố số 18 phường Giang Biên tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 –...

Thông báo về việc hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt 2A Cát Linh- Hà Đông

Ngày đăng 17/04/2019 | 09:15  | Lượt xem: 54
Hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt 2A Cát Linh- Hà Đông

Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của ông Nguyễn Tuấn Hưng, tổ 7 phường Giang Biên

Ngày đăng 12/04/2019 | 02:50  | Lượt xem: 43
UBND phường Giang Biên niêm yết công khai hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nguyễn Tuấn Hưng diện tích 55,0 m2 tại thửa đất số 62(2)-2, tờ bản đồ số 7, tổ 7, phường Giang Biên

Thông báo công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất tại tổ 3, phường Giang Biên

Ngày đăng 02/04/2019 | 03:27  | Lượt xem: 44
Căn cứ Điều 12 bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017; khoản 5, Điều 1 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội

Thông báo công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất nông nghiệp công ích do UBND phường quản lý

Ngày đăng 29/03/2019 | 05:18  | Lượt xem: 55
Căn cứ các Thông báo thu hồi đất ngày 29/6/2018 của UBND quận Long Biên về việc thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường GPMB để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch...

Thông báo công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Kỹ

Ngày đăng 29/03/2019 | 05:16  | Lượt xem: 39
Căn cứ các Thông báo thu hồi đất ngày 29/6/2018 của UBND quận Long Biên về việc thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường GPMB để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch...

UBND quận Long Biên công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Ngày đăng 29/03/2019 | 08:46  | Lượt xem: 60
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Thư cám ơn: các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm

Ngày đăng 07/03/2019 | 09:15  | Lượt xem: 72
Thư cám ơn các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm về việc trợ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Giang Biên giai đoạn 2018-2020.