thông báo

Thông báo lịch thực hiện các nội dung trong thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 15/05/2019 | 05:46  | Lượt xem: 4
Thực hiện Hướng dẫn số 979/HD-SNV ngày 10/5/2019 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại ô đất C6/CC2, phường Giang Biên

Ngày đăng 06/05/2019 | 04:02  | Lượt xem: 22
Công ty cổ phần đấu giá số 5 - quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng công trình hành chính, y tế, văn hóa tại ô đất C6/CC2, phường Giang Biên

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại ô đất C6/CC1, phường Giang Biên

Ngày đăng 06/05/2019 | 03:53  | Lượt xem: 15
Công ty cổ phần đấu giá số 5 - quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng công trình thương mại dịch vụ tại ô đất C6/CC1, phường Giang Biên

Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020 của Trung tâm GDNN-GDTX

Ngày đăng 23/04/2019 | 05:14  | Lượt xem: 23
Căn cứ  Kế hoạch số 48/KH-GDNN-GDTX ngày 17/04/2019 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Long Biên về việc tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học...

Thông báo tổ chức liên hoan văn nghệ

Ngày đăng 19/04/2019 | 10:19  | Lượt xem: 43
Trong 2 tối (20, 21/4/2019), Tổ dân phố số 7, tổ dân phố số 18 phường Giang Biên tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 –...

Thông báo về việc hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt 2A Cát Linh- Hà Đông

Ngày đăng 17/04/2019 | 09:15  | Lượt xem: 38
Hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt 2A Cát Linh- Hà Đông

Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của ông Nguyễn Tuấn Hưng, tổ 7 phường Giang Biên

Ngày đăng 12/04/2019 | 02:50  | Lượt xem: 33
UBND phường Giang Biên niêm yết công khai hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nguyễn Tuấn Hưng diện tích 55,0 m2 tại thửa đất số 62(2)-2, tờ bản đồ số 7, tổ 7, phường Giang Biên

Thông báo công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất tại tổ 3, phường Giang Biên

Ngày đăng 02/04/2019 | 03:27  | Lượt xem: 33
Căn cứ Điều 12 bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017; khoản 5, Điều 1 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội

Thông báo công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất nông nghiệp công ích do UBND phường quản lý

Ngày đăng 29/03/2019 | 05:18  | Lượt xem: 44
Căn cứ các Thông báo thu hồi đất ngày 29/6/2018 của UBND quận Long Biên về việc thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường GPMB để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch...

Thông báo công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Kỹ

Ngày đăng 29/03/2019 | 05:16  | Lượt xem: 31
Căn cứ các Thông báo thu hồi đất ngày 29/6/2018 của UBND quận Long Biên về việc thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường GPMB để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch...

UBND quận Long Biên công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Ngày đăng 29/03/2019 | 08:46  | Lượt xem: 34
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Thư cám ơn: các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm

Ngày đăng 07/03/2019 | 09:15  | Lượt xem: 65
Thư cám ơn các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm về việc trợ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Giang Biên giai đoạn 2018-2020.

Thông báo công khai số điện thoại, đường dây nông tiếp nhận thông tin cảnh báo nhanh về ATTP trên địa bàn phường

Ngày đăng 18/12/2018 | 08:59  | Lượt xem: 106
Thông báo công khai số điện thoại, đường dây nông tiếp nhận thông tin cảnh báo nhanh về ATTP trên địa bàn phường

Thông báo niêm yết công khai danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2018 và hộ nghèo, cận nghèo năm 2019

Ngày đăng 04/10/2018 | 03:40  | Lượt xem: 181
Niêm yết công khai danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2018 và hộ nghèo, cận nghèo năm 2019

Hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”

Ngày đăng 20/08/2018 | 03:41  | Lượt xem: 641
Hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”

Chính sách bồi thường, hỗ trợ của dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C.6 phường Giang Biên

Ngày đăng 10/07/2018 | 09:54  | Lượt xem: 311
Thông báo Về việc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất và các văn bản pháp lý, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C.6/CC1,...

Thông báo tuyển công chức cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày đăng 22/05/2018 | 02:35  | Lượt xem: 343
Thông báo tuyển công chức cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Công khai hồ sơ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liều với đất của ông Nguyễn Văn Hiền, bà Hoàng Thị Thúy tổ 3

Ngày đăng 15/05/2018 | 09:54  | Lượt xem: 242
Thông báo về việc Công khai hồ sơ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liều với đất của ông Nguyễn Văn Hiền, bà Hoàng Thị Thúy tại tổ 3 Giang Biên.

Thông báo về việc công khai danh sách hộ gia đình cá nhân xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường đã nộp thuế xây dựng tháng 4 năm 2018

Ngày đăng 20/04/2018 | 10:25  | Lượt xem: 200
Công khai danh sách hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường đã nộp thuế tháng 4 năm 2018

Công khai danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến ATTP lĩnh vực nông nghiệp, công thương trên địa bàn phường quý I năm 2018

Ngày đăng 19/04/2018 | 08:53  | Lượt xem: 209
Trong quý I năm 2018, tổ công tác UBND phường đã tiến hành rà soát các hộ sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp-công thương tạo sự thuận lợi trong công tác quản lý,...