Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
275/QĐ-UBND QĐ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào TDBVANTQ 26/08/2015
205/QĐ-UBND. Thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2015 26/08/2015
204/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2013 - 2015. 26/08/2015
116/UBND-VP Giới thiệu cá nhân đề nghị khen thưởng ông, bà tổ trưởng, tổ phó TDP. 26/08/2015
159/QĐ-UBND Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Thanh tra nhân dân, GSCĐ nhiệm ký 2013 - 2015. 26/08/2015
155/QĐ-UBND Thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2 và tháng 4 năm 2015 26/08/2015
77/UBND-VP Đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Bảo vệ ANTQ" năm 2015. 26/08/2015
02/HĐTĐKT Công văn về việc thực hiện cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015. 26/08/2015
01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020. 26/08/2015
Số 276/QĐ-UBND QĐ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào TDBVANTQ 18/08/2015
160/UBND-VP Đề nghị khen thưởng CB, CC bộ phận một cửa 27/07/2015