Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 39/QĐ-UBND Quyết định thưởng cá nhân xuất sắc trong hoạt động HĐND phường nhiệm kỳ 2011-2016 22/01/2016
Số 39/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 22/01/2016
Số 19/UBND Công văn đề nghị bình xét, giới thiệu cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015 18/01/2016
Số 23/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2016 15/01/2016
Số 23/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2016 15/01/2016
Số 20/QĐ-UBND Quyết định thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng năm 2015 12/01/2016
Số 01/QĐ-UBND Quyết định thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc tháng 12/2015 04/01/2016
Số 06/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng phường 04/01/2016
Số 04/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về công tác TĐKT 04/01/2016
Số 378/QĐ-UBND Quyết định biểu dương và thưởng tiền các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động ban công tác mặt trận năm 2015 11/12/2015
Số 377/QĐ-UBND Quyết định trích 5% quỹ Vì người nghèo khen thưởng các tập thể, hỗ trợ cá nhân vận động quỹ Vì người nghèo năm 2015 11/12/2015
Số 178/TTr-UBND Tờ trình đề nghị UBND quận khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2015 04/12/2015
Số 372/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2015 04/12/2015
Số 362/QĐ-UBND Quyết định thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua hội Cựu chiến binh năm 2015 23/11/2015
Số 361/QĐ-UBND Quyết định thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác Chữ thập đỏ năm 2015 23/11/2015
Số 165/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015 11/11/2015
Số 345/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2015 30/10/2015
Số 323/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9/2015 30/09/2015
Số 301/QĐ-UBND Quyết định biểu dương và thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học, giáo viên dạy giỏi, học sinh xuất sắc năm học 2014-2015 24/09/2015
292/QĐ-UBND Về việc thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc tháng 6 và tháng 8 năm 2015. 08/09/2015