Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 285/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2016 29/07/2016
Số 245/BC-UBND Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2016, Sơ kết phong trào thi đua đợt I; Sơ kết cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt phường Giang Biên năm 2016 28/07/2016
Số 49/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Người tốt- Việc tốt” quận Long Biên năm 2016. 28/07/2016
Số 263/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2016 01/07/2016
Số 152/UBND-VP Công văn v/v giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2016 15/06/2016
Số 246/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2016 07/06/2016
Số 243/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 31/05/2016
Số 227/QĐ-UBND Quyết định v/v biểu dương và thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phong trào "Phụ nữ Thủ đô tích cực, học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc" giao đoạn 2011-2016. 09/05/2016
Số 224/QĐ-UBND Quyết định v/v biểu dương và thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2011-2015 09/05/2016
Số 223/QĐ-UBND Quyết định v/v biểu dương và thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác nhân đạo năm 2016 09/05/2016
Số 222/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2016 09/05/2016
Số 204/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động nhân đạo nhiệm kỳ 2009-2016 23/04/2016
Số 01/KH-HĐTĐ Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 05/04/2016
Số 130/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2016 31/03/2016
Số 86/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt I năm 2016 25/03/2016
Số 78/HĐTĐKT Công văn v/v thực hiện cuộc thi "Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016 17/03/2016
Số 81/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 02/2016 07/03/2016
Số 54/QĐ-UBND Quyết định thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc tháng 01/2016 04/02/2016
Số 46/QĐ-UBND Quyết định tặng giấy khen và thưởng tiền các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015 27/01/2016
Số 46/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015 27/01/2016