Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 113/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2017 04/05/2017
Số 15/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thi đua khen thưởng" 03/04/2017
Số 93/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng đột xuất cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông 01/04/2017
Số 89/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2017 31/03/2017
Số 75/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 02/2017 01/03/2017
Số 40/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng phường Giang Biên 23/02/2017
Số 38/HĐTĐKT Công văn về việc rà soát thành tích tập thể, cá nhân giai đoạn 2004 - 2016 và đề xuất khen cao năm 2017 21/02/2017
Số 26/UBND-VP Công văn đăng ký thi đua năm 2017 08/02/2017
Số 28/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2017 03/02/2017
01/TH Tổng hợp thành tích của tập thể và cá nhân năm 2016 20/01/2017
Số 43/KH-UBND Kế hoạch phát động thi đua đợt I năm 2017 17/01/2017
Số 42/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2017 17/01/2017
Số 10/HĐTĐKT Công văn thực hiện cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến 2017 17/01/2017
Số 15/QĐ-UBND Quyết định v/v công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2016 17/01/2017
Số 13/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng giấy khen và thưởng tiền các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016 12/01/2017
Số 03/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng đột xuất cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 12/2016 09/01/2017
Số 323/QĐ-UBND Quyết định v/v biểu dương và thưởng tiền các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học năm 2016 21/09/2016
Số 321/QĐ-UBND Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng phường Giang Biên 19/09/2016
Số 228/UBND-VP Công văn v/v giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng thủ đô" năm 2016 13/09/2016
Số 309/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2016 05/09/2016