Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 328/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác MTTQ phường Giang Biên năm 2017 18/12/2017
Số 322/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2017 01/12/2017
Số 320/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017; bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020 27/11/2017
Số 286/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua hội Cựu chiến binh phường Giang Biên năm 2017 02/11/2017
Số 272/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2017 31/10/2017
Số 02/HĐTĐKT Công văn v/v thực hiện cuộc thi "Phát hiện viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018 26/10/2017
Số 51/TTr-UBND Tờ trình về việc giới thiệu đề nghị khen thưởng các cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 24/10/2017
Số 299/BC-UBND Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 18/10/2017
Số 242/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9/2017 28/09/2017
Số 241/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng khuyến học năm 2017 26/09/2017
Số 230/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2017 06/09/2017
Số 235/BC-UBND Báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Người tốt việc tốt" năm 2017, cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong PTTĐ yêu nước quận Long Biên năm 2017"; sơ kết thi đua đợt I/2017 17/08/2017
Số 39/TTr-UBND Tờ trình v/v đề nghị xét tặng danh hiệu "Người tốt- Việc tốt" quận Long Biên năm 2017 17/08/2017
Số 196/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng đột xuất cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Kinh tế, Văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017 31/07/2017
Số 197/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2017 31/07/2017
Số 176/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2017 28/06/2017
Số 171/QĐ-UBND Quyết định thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động TTND nhiệm kỳ 2015-2017 21/06/2017
Số 147/UBND-VP Công văn về việc xác nhận thành tíích và việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 15/06/2017
Số 137/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2017 02/06/2017
Số 25/TTr-UBND Tờ trình về việc giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “công dân thủ đô ưu tú” năm 2017 31/05/2017