Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 206/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng đột xuất các tập thể có thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2019 05/09/2019
Số 165/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng đột xuất đươn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 02/08/2019
Số 164/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2019 02/08/2019
Số 141/QĐ-CTUBND Quyết định thưởng đột xuất cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2019 28/06/2019
Số 140/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 06/2019 28/06/2019
Số 129/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2019 01/06/2019
Số 93/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 04/2019 04/05/2019
Số 83/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 03/2019 30/03/2019
Số 46/QĐ-UBND Quyết định thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2019 01/03/2019
Số 201/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2018 07/09/2018
Số 189/QĐ-UBND Quyết định vv khen thưởng tập thể, cá nhân cóa thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc 16/08/2018
Số 122/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2018 31/05/2018
Số 84/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng đột xuất các tập, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi cây trồng năm 2017 11/04/2018
Số 71/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2018 30/03/2018
Số 52/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 02/2018 01/03/2018
Số 20/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2018 03/02/2018
Số 39/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2018 22/01/2018
Số 06/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 06/01/2018
Số 05/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng đột xuất cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Kinh tế, Văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 06/01/2018
Số 329/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017 18/12/2017