Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 93/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 04/2019 04/05/2019
Số 83/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 03/2019 30/03/2019
Số 46/QĐ-UBND Quyết định thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2019 01/03/2019
Số 201/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2018 07/09/2018
Số 189/QĐ-UBND Quyết định vv khen thưởng tập thể, cá nhân cóa thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc 16/08/2018
Số 122/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2018 31/05/2018
Số 84/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng đột xuất các tập, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi cây trồng năm 2017 11/04/2018
Số 71/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2018 30/03/2018
Số 52/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 02/2018 01/03/2018
Số 20/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2018 03/02/2018
Số 39/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2018 22/01/2018
Số 06/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 06/01/2018
Số 05/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng đột xuất cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Kinh tế, Văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 06/01/2018
Số 329/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017 18/12/2017
Số 328/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác MTTQ phường Giang Biên năm 2017 18/12/2017
Số 322/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2017 01/12/2017
Số 320/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017; bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020 27/11/2017
Số 286/QĐ-UBND Quyết định v/v thưởng cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua hội Cựu chiến binh phường Giang Biên năm 2017 02/11/2017
Số 272/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2017 31/10/2017
Số 02/HĐTĐKT Công văn v/v thực hiện cuộc thi "Phát hiện viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018 26/10/2017