Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
44/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường Giang Biên năm 2018 07/02/2018
43/TB-UBND Thông báo công khai danh sách hộ mới ra kinh doanh tháng 2 năm 2018 07/02/2018
71/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác thuế trên địa bàn phường Giang Biên năm 2018 07/02/2018
37/TB-UBND Thông báo về việc công khai danh sách hộ gia đình cá nhân xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường đã nộp thuế tháng 1 năm 2018 29/01/2018
36/TB-UBND Thông báo công khai danh sách các hộ kinh doanh nợ đọng thuế đến ngày 02 tháng 01 năm 2018 25/01/2018
29/TB-UBND Thông báo công khai danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp năm 2018 22/01/2018
12/TB-UBND Thông báo công khai danh sách hộ mới ra kinh doanh tháng 1 năm 2018 05/01/2018
111/KH-UBND Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thuế trên địa bàn phường Giang Biên 2017 11/05/2017
106/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường Giang Biên năm 2017 11/05/2017
89/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Giang Biên năm 2017 18/04/2017
85/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Giang Biên năm 2017 10/04/2017
Số 83/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Giang Biên năm 2017 14/03/2017
8129/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 29/11/2016
8077/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên 25/11/2016
7997/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên 21/11/2016
7640/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế dân chủ trong công tác cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên 31/10/2016
7581/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên 28/10/2016
7581/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên 28/10/2016
2896/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế nội thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 13/05/2016

Quy chế dân chủ