Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 14/TB-UBND Thông báo công khai Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án đối với 69 hộ gia đình thực hiện dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch 18/01/2019
Số 542/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của bà Nguyễn Thị Minh 21/12/2018
Số 526/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất của ông Hoàng Văn Chắt 28/11/2018
Số 527/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất của bà Nguyễn Thị Vinh 28/11/2018
515/TB-UBND Thông báo niêm yết công khai lấy ý kiến dự thảo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ đối với 69 hộ gia đình có diện tích đất nông nghiệp nằm trong chỉ giới GPMB thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C.6/CC1, C.6/CC2, C.6/CC3, C.6/P1, C.6/P2 phường Giang Biên và D.2/LX1 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội 26/10/2018
Số 515/TB-UBND Thông báo công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 69 hộ gia đình, cá nhân 26/10/2018
Số 508/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của ông Nguyễn Xuân Hát 23/10/2018
Số 504/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của bà Vũ Thị Hạnh 16/10/2018
Số 505/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của bà Nguyễn Thị Phô 16/10/2018
Số 298/BC-UBND Báo cáo rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh 11/10/2018
30/TB-UBND Thông báo công khai danh sách cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN tháng 1 năm 2018 09/10/2018
484/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất của bà Nguyễn Thị Tung, tổ 7 05/10/2018
485/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất của bà Nguyễn Thị Giới, tổ 7 05/10/2018
Số 484/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất của bà Nguyễn Thị Tung 05/10/2018
Số 485/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất của bà Nguyễn Thị Giới 05/10/2018
447/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2018 và hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 02/10/2018
475/TB-UBND Thông báo về việc công khai hồ sơ kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ông Nguyễn Văn Khuê, tổ 4 01/10/2018
476/TB-UBND Thông báo về việc công khai danh sách hộ gia đình cá nhân xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường đã nộp thuế tháng 9 năm 2018 01/10/2018
457/TB-UBND Thông báo hồ sơ đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất ông Nguyễn Văn Thuận, tổ 4 18/09/2018
454/TB-UBND Thông báo về việc công khai danh sách các hộ xin tạm nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh và hộ bỏ địa điểm kinh doanh tháng 9 năm 2018 13/09/2018

Quy chế dân chủ