Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 07/Tb-UBND Thông báo công khai danh sách các hộ kinh doanh nợ đọng thuế đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2019 16/01/2020
Số 05/TB-UBND Thông báo công khai danh sách các hộ xin tạm nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh, hộ bỏ kinh doanh tháng 1/2020 14/01/2020
Số 268/TB-UBND Thông báo công khai danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp tháng 01/2020 23/12/2019
Số 267/TB-UBND Thông báo công khai danh sách cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN tháng 1 năm 2020 23/12/2019
Số 253/TB-UBND Thông báo công khai danh sách hộ gia đình cá nhân xây dựng nhà ở tư nhân đã nộp thuế tháng 11/2019 27/11/2019
Số 247/TB-UBND Thông báo vv công khai danh sách các hộ xin tạm nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh, hộ bỏ kinh doanh tháng 11/2019 18/11/2019
Số 245/TB-UBND Thông báo chuyển MĐSD đất Nguyễn Đức Khương 15/11/2019
Số 246/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất Nguyễn Đức Thuần 15/11/2019
Số 214/TB-UBND Thông báo công khai danh sách hộ mới ra kinh doanh tháng 11/2019 và mức thuế dự kiến phải nộp 08/11/2019
Số 239/TB-UBND Thông báo công khai danh sách hộ gia đình cá nhân xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường tháng 10/2019 25/10/2019
Số 229/TB-UBND Thông báo công khai danh sách cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN tháng 10/2019 08/10/2019
Số 228/TB-UBND Thông báo công khai danh sách hộ mới ra kinh doanh tháng 10/2019 và mức thuế dự kiến phải nộp 08/10/2019
Số 303/TB-UBND Thông báo công khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn quận Long Biên 02/10/2019
Số 218/TB-UBND Thông báo công khai danh sách nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân tháng 9/2019 25/09/2019
Số 216/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của ông Vũ Đình Nghìa 24/09/2019
Số 217/TB-UBND Thông báo công khai các văn bản pháp lý liên quan đến dự án xây dựng trường THCS Giang Biên 24/09/2019
Số 277/TB-UBND Thông báo về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Long Biên 11/09/2019
Số 208/TB-UBND Thông báo công khai danh sách cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN tháng 9/2019 05/09/2019
Số 207/TB-UBND Thông báo công khai hộ mới ra kinh doanh tháng 9/2019 và mức thuế dự kiến phải nộp 05/09/2019
Số 202/TB-UBND Thông báo công khai danh sách hộ gia đình cá nhân xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường đã đóng thuế tháng 8/2019 26/08/2019

Quy chế dân chủ