Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 181/TB-UBND Thông báo vv công khai danh sách các hộ xin nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh và hộ bỏ điạ điểm kinh doanh tháng 7/2019 19/07/2019
Số 180/TB-UBND Thông báo công khai danh sách các hộ kinh doanh nợ đọng thuế đến hết ngày 01/7/2019 19/07/2019
Số 166/TB-UBND Thông báo công khai Quyết định phê duyệt phương án của UBND phường Giang Biên 26/06/2019
Số 165/TB-UBND Thông báo công khai Quyết định phê duyệt phương án của hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Kỹ 26/06/2019
Số 163/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của bà Vũ Thị Hoa 26/06/2019
Số 149/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất đối với thửa đất số 20-5, tờ bản đồ số 03 13/06/2019
Số 148/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất đối với thửa đất số 20-1, tờ bản đồ số 03 13/06/2019
Số 147/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất đối với thửa đất số 20-3, tờ bản đồ số 03 13/06/2019
Số 146/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất đối với thửa đất số 20-2, tờ bản đồ số 03 13/06/2019
Số 145/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất đối với thửa đất số 20-4, tờ bản đồ số 03 13/06/2019
Số 137/TB-UBND Thông báo công khai danh sách các hộ xin nghỉ, có đơn ngừng kinh doanh và hộ bỏ địa điểm kinh doanh tháng 5 năm 2019 17/05/2019
Số 100/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của ông Nguyễn Tuấn Hưng, tổ 7 11/04/2019
Số 96/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất đối với thửa đất số 53-1, tờ bản đồ số 04 tại tổ 3, phường Giang Biên 30/03/2019
Số 89/TB-UBND Thông báo đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất 28/03/2019
Số 77/TB-UBND Thông báo công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Nguyễn Hữu Kỹ 21/03/2019
Số 78/TB-UBND Thông báo công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất công 21/03/2019
Số 60/TB-UBND Thông báo công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả 15/03/2019
Số 48/TB-UBND Thông báo kê khai hồ sơ đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất đối với ông Hoàng Văn Tiến, tổ 3 11/03/2019
Số 38/TB-UBND Thông báo công khai các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường 28/02/2019
Số 41/UBND-ĐC Công văn rà soát các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường 20/02/2019

Quy chế dân chủ