Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 229/TB-UBND Thông báo công khai danh sách cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN tháng 10/2019 08/10/2019
Số 228/TB-UBND Thông báo công khai danh sách hộ mới ra kinh doanh tháng 10/2019 và mức thuế dự kiến phải nộp 08/10/2019
Số 303/TB-UBND Thông báo công khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn quận Long Biên 02/10/2019
Số 218/TB-UBND Thông báo công khai danh sách nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân tháng 9/2019 25/09/2019
Số 216/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của ông Vũ Đình Nghìa 24/09/2019
Số 217/TB-UBND Thông báo công khai các văn bản pháp lý liên quan đến dự án xây dựng trường THCS Giang Biên 24/09/2019
Số 277/TB-UBND Thông báo về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Long Biên 11/09/2019
Số 208/TB-UBND Thông báo công khai danh sách cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN tháng 9/2019 05/09/2019
Số 207/TB-UBND Thông báo công khai hộ mới ra kinh doanh tháng 9/2019 và mức thuế dự kiến phải nộp 05/09/2019
Số 202/TB-UBND Thông báo công khai danh sách hộ gia đình cá nhân xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường đã đóng thuế tháng 8/2019 26/08/2019
Số 199/TB-UBND Thông báo công khai các hộ tạm nghỉ kinh doanh, hộ ngừng kinh doanh và hộ bỏ địa điểm kinh doanh tháng 8/2019 21/08/2019
Số 193/TB-UBND Thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng Giang Biên 14/08/2019
Số 191/TB-UBND Thông báo công khai hộ mới ra kinh doanh tháng 8/2019 và mức thuế dự kiến phải nộp 05/08/2019
Số 190/TB-UBND Thông báo đăng ký nhu cầu chuyển MĐSD đất 05/08/2019
Số 181/TB-UBND Thông báo vv công khai danh sách các hộ xin nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh và hộ bỏ điạ điểm kinh doanh tháng 7/2019 19/07/2019
Số 180/TB-UBND Thông báo công khai danh sách các hộ kinh doanh nợ đọng thuế đến hết ngày 01/7/2019 19/07/2019
Số 166/TB-UBND Thông báo công khai Quyết định phê duyệt phương án của UBND phường Giang Biên 26/06/2019
Số 165/TB-UBND Thông báo công khai Quyết định phê duyệt phương án của hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Kỹ 26/06/2019
Số 163/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của bà Vũ Thị Hoa 26/06/2019
Số 149/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất đối với thửa đất số 20-5, tờ bản đồ số 03 13/06/2019

Quy chế dân chủ