Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân quý III năm 2016 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 07/07/2016 | 10:16  | Lượt xem: 52
Lịch trực tiếp dân quý III năm 2016 của HĐND phường Giang Biên.

Thông báo lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường quý III năm 2016

Ngày đăng 04/07/2016 | 08:53  | Lượt xem: 153
Thông báo lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường quý III năm 2016.

Thông báo lịch trực tiếp công dân của chủ tịch UBND phường quý II năm 2016.

Ngày đăng 31/03/2016 | 03:30  | Lượt xem: 53
Thông báo lịch trực tiếp công dân của chủ tịch UBND phường quý II năm 2016.

Thông báo lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND phường năm 2016

Ngày đăng 17/03/2016 | 09:00  | Lượt xem: 60
Thông báo lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND phường Giang Biên năm 2016.

Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 2 của UBND phường Giang Biên

Ngày đăng 01/02/2016 | 02:21  | Lượt xem: 66
Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 2 của UBND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp công dân quý I năm 2016 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 22/01/2016 | 09:19  | Lượt xem: 61
Thông báo lịch trực tiếp công dân quý I năm 2016 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 1 của UBND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/01/2016 | 02:27  | Lượt xem: 14
Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 1 của UBND phường Giang Biên.

Thông báo Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 12/2015

Ngày đăng 02/12/2015 | 04:50  | Lượt xem: 18
Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Luật tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP...

Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 9/2015

Ngày đăng 30/10/2015 | 03:23  | Lượt xem: 17
Thông báo Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 9/2015.

Thông báo Lịch trực tiếp dân quý IV năm 2015 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/10/2015 | 09:45  | Lượt xem: 33
Thông báo Lịch trực tiếp dân quý IV năm 2015 của HĐND phường Giang Biên.

Thông báo Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 10 năm 2015

Ngày đăng 05/10/2015 | 09:13  | Lượt xem: 32
Thông báo Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 10 năm 2015

Thông báo lịch tiếp công dân UBND phường Giang Biên tháng 8 năm 2015

Ngày đăng 05/08/2015 | 02:40  | Lượt xem: 29
Thông báo lịch tiếp công dân UBND phường Giang Biên tháng 8 năm 2015.

Thông báo lịch trực tiếp dân quý III năm 2015 của HĐND phường

Ngày đăng 31/07/2015 | 07:56  | Lượt xem: 48
Thường trực HĐND phường Giang Biên thông báo lịch trực tiếp dân quý III năm 2015

Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 7 năm 2015.

Ngày đăng 06/07/2015 | 12:00  | Lượt xem: 32
Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 7 năm 2015.