Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2017

Ngày đăng 17/03/2017 | 10:22  | Lượt xem: 141
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 11 Quý I năm 2017

Ngày đăng 09/03/2017 | 09:39  | Lượt xem: 175
Lịch trực tiếp dân tuần 11 Quý I năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 10 quý I năm 2017

Ngày đăng 02/03/2017 | 08:51  | Lượt xem: 79
Lịch trực tiếp công dân tuần 10 quý I năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 09 Quý I năm 2017

Ngày đăng 23/02/2017 | 01:54  | Lượt xem: 92
Lịch trực tiếp dân tuần 09 Quý I năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 08/2017

Ngày đăng 16/02/2017 | 10:49  | Lượt xem: 111
Lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 08/2017

Thông báo lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 07/2017

Ngày đăng 09/02/2017 | 10:47  | Lượt xem: 62
Lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 07/2017

Thông báo lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 06/2017

Ngày đăng 02/02/2017 | 10:40  | Lượt xem: 56
Lịch tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 06/2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 Quý I năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 20/01/2017 | 01:53  | Lượt xem: 60
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 Quý I năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 03 Quý I năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 12/01/2017 | 10:54  | Lượt xem: 208
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 03 Quý I năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo thay đổi lịch trực tiếp dân của lãnh đạo tuần 02/2017

Ngày đăng 09/01/2017 | 06:24  | Lượt xem: 285
Thông báo thay đổi lịch trực tiếp dân của lãnh đạo tuần 02/2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 42 Quý IV năm 2016 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 13/10/2016 | 08:37  | Lượt xem: 94
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 42 Quý IV năm 2016

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41

Ngày đăng 06/10/2016 | 08:09  | Lượt xem: 50
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41 quý IV

Thông báo lịch trực tiếp dân Quý IV năm 2016 của Chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 03/10/2016 | 10:50  | Lượt xem: 105
Thông báo lịch trực tiếp dân Quý IV năm 2016 của Chủ tịch UBND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30

Ngày đăng 29/09/2016 | 10:46  | Lượt xem: 61
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30 Quý III năm 2016 của HĐND phường Giang Biên.

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40

Ngày đăng 28/09/2016 | 02:02  | Lượt xem: 44
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 39

Ngày đăng 22/09/2016 | 02:00  | Lượt xem: 43
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 39

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 38

Ngày đăng 14/09/2016 | 01:59  | Lượt xem: 53
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 38

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 37

Ngày đăng 07/09/2016 | 01:58  | Lượt xem: 54
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 37

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 36

Ngày đăng 31/08/2016 | 10:23  | Lượt xem: 63
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 36

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 35

Ngày đăng 24/08/2016 | 10:22  | Lượt xem: 63
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 35