Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp dân của đại biểu HĐND phường tuần 21/2017

Ngày đăng 19/05/2017 | 11:22  | Lượt xem: 141
Lịch trực tiếp dân tuần 21/2017 của đại biểu HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 20 quý II năm 2017

Ngày đăng 12/05/2017 | 02:30  | Lượt xem: 272
Lịch trực tiếp dân tuần 20 quý II/2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 19 quý II năm 2017

Ngày đăng 05/05/2017 | 04:50  | Lượt xem: 272
Lịch trực tiếp dân tuần 19 quý II năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 quý II năm 2017

Ngày đăng 20/04/2017 | 04:59  | Lượt xem: 291
Lịch trực tiếp dân tuần 17 Quý II năm 2017

Thông Báo

Ngày đăng 13/04/2017 | 03:36  | Lượt xem: 223
Lịch trực tiếp dân tuần 16 Quý II năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 15 quý II năm 2017

Ngày đăng 05/04/2017 | 10:41  | Lượt xem: 234
Lịch trực tiếp dân tuần 15 quý II năm 2017

Lịch trực tiếp công dân Quý II/2017 của Chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 04/04/2017 | 08:15  | Lượt xem: 439
Lịch tiếp dân của chủ tịch UBND phường Quý II năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 14 quý II năm 2017

Ngày đăng 30/03/2017 | 05:01  | Lượt xem: 168
Llịch trực tiếp dân tuần 14 quý II năm 2017

Thông báo Lịch trực tiếp dân quý II năm 2017

Ngày đăng 23/03/2017 | 01:56  | Lượt xem: 203
Thông báo Lịch trực tiếp dân quý II năm 2017

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 13 quý I năm 2017

Ngày đăng 23/03/2017 | 01:52  | Lượt xem: 185
Lịch trực tiếp dân tuần 13 quý I năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2017

Ngày đăng 17/03/2017 | 10:22  | Lượt xem: 141
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 11 Quý I năm 2017

Ngày đăng 09/03/2017 | 09:39  | Lượt xem: 175
Lịch trực tiếp dân tuần 11 Quý I năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 10 quý I năm 2017

Ngày đăng 02/03/2017 | 08:51  | Lượt xem: 81
Lịch trực tiếp công dân tuần 10 quý I năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 09 Quý I năm 2017

Ngày đăng 23/02/2017 | 01:54  | Lượt xem: 92
Lịch trực tiếp dân tuần 09 Quý I năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 08/2017

Ngày đăng 16/02/2017 | 10:49  | Lượt xem: 111
Lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 08/2017

Thông báo lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 07/2017

Ngày đăng 09/02/2017 | 10:47  | Lượt xem: 62
Lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 07/2017

Thông báo lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 06/2017

Ngày đăng 02/02/2017 | 10:40  | Lượt xem: 56
Lịch tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 06/2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 Quý I năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 20/01/2017 | 01:53  | Lượt xem: 60
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 Quý I năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 03 Quý I năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 12/01/2017 | 10:54  | Lượt xem: 208
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 03 Quý I năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo thay đổi lịch trực tiếp dân của lãnh đạo tuần 02/2017

Ngày đăng 09/01/2017 | 06:24  | Lượt xem: 285
Thông báo thay đổi lịch trực tiếp dân của lãnh đạo tuần 02/2017