Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 31 quý III năm 2017

Ngày đăng 28/07/2017 | 05:34  | Lượt xem: 76
lịch trực tiếp dân cảu Đại biểu HĐND phường tuần 31 quý III năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 29 quý III năm 2017

Ngày đăng 17/07/2017 | 11:00  | Lượt xem: 62
Lịch trực tiếp dân tuần 29/2017 của Đại biểu HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 28 quý III năm 2017

Ngày đăng 07/07/2017 | 04:33  | Lượt xem: 78
Llịch trực tiếp dân tuần 28 quý III năm 2017 của Đại biểu HĐND phường

Lịch tiếp công dân Quý III /2017 của Chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 03/07/2017 | 11:09  | Lượt xem: 92
Lịch trực tiếp công dân Quý III năm 2017 của Chủ tịch UBND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 27 quý II năm 2017

Ngày đăng 30/06/2017 | 03:06  | Lượt xem: 84
Lịch trực tiếp dân của đại biểu HĐND phường Giang Biên tuần 27/2017

Thông báo lịch trực tiếp dân quý III năm 2017

Ngày đăng 28/06/2017 | 03:35  | Lượt xem: 70
Lịch trực tiếp dân quý II/2017 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 25 quý II năm 2017

Ngày đăng 16/06/2017 | 09:56  | Lượt xem: 77
Lịch trực tiếp dân của đại biểu HĐND phường tuần 25 quý II/2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 24 quý II năm 2017

Ngày đăng 09/06/2017 | 08:56  | Lượt xem: 79
Lịch trực tiếp dân tuần 24/2017 của Đại biểu HĐND phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 23 quý II năm 2017

Ngày đăng 01/06/2017 | 10:40  | Lượt xem: 155
Lịch trực tiếp dân tuần 23/2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 22 quý II năm 2017

Ngày đăng 24/05/2017 | 05:19  | Lượt xem: 132
Lịch trực tiếp dân tuần 22 quý II năm 2017

Lịch tiếp dân của đại biểu HĐND phường tuần 21/2017

Ngày đăng 19/05/2017 | 11:22  | Lượt xem: 141
Lịch trực tiếp dân tuần 21/2017 của đại biểu HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 20 quý II năm 2017

Ngày đăng 12/05/2017 | 02:30  | Lượt xem: 272
Lịch trực tiếp dân tuần 20 quý II/2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 19 quý II năm 2017

Ngày đăng 05/05/2017 | 04:50  | Lượt xem: 272
Lịch trực tiếp dân tuần 19 quý II năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 quý II năm 2017

Ngày đăng 20/04/2017 | 04:59  | Lượt xem: 291
Lịch trực tiếp dân tuần 17 Quý II năm 2017

Thông Báo

Ngày đăng 13/04/2017 | 03:36  | Lượt xem: 223
Lịch trực tiếp dân tuần 16 Quý II năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 15 quý II năm 2017

Ngày đăng 05/04/2017 | 10:41  | Lượt xem: 234
Lịch trực tiếp dân tuần 15 quý II năm 2017

Lịch trực tiếp công dân Quý II/2017 của Chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 04/04/2017 | 08:15  | Lượt xem: 439
Lịch tiếp dân của chủ tịch UBND phường Quý II năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 14 quý II năm 2017

Ngày đăng 30/03/2017 | 05:01  | Lượt xem: 167
Llịch trực tiếp dân tuần 14 quý II năm 2017

Thông báo Lịch trực tiếp dân quý II năm 2017

Ngày đăng 23/03/2017 | 01:56  | Lượt xem: 200
Thông báo Lịch trực tiếp dân quý II năm 2017

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 13 quý I năm 2017

Ngày đăng 23/03/2017 | 01:52  | Lượt xem: 184
Lịch trực tiếp dân tuần 13 quý I năm 2017