Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 33 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 13/08/2018 | 11:12  | Lượt xem: 105
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 33 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 32 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 03/08/2018 | 11:27  | Lượt xem: 84
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 32 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 31 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 27/07/2018 | 04:21  | Lượt xem: 118
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 31 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 20/07/2018 | 03:23  | Lượt xem: 125
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 29 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 13/07/2018 | 11:26  | Lượt xem: 81
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 29 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 28 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 06/07/2018 | 03:49  | Lượt xem: 114
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 28 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Lịch trực tiếp công dân Quý III/2018 của Chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 02/07/2018 | 02:28  | Lượt xem: 104
Lịch trực tiếp công dân Quý III/2018 của Chủ tịch UBND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 27 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 29/06/2018 | 05:52  | Lượt xem: 91
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 27 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 25 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 15/06/2018 | 09:01  | Lượt xem: 136
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 25 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 24 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 08/06/2018 | 05:47  | Lượt xem: 102
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 24 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 22 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 25/05/2018 | 05:27  | Lượt xem: 90
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 22 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 20 Quý II năm 2018 của HĐND phường

Ngày đăng 11/05/2018 | 05:10  | Lượt xem: 98
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 20 Quý II năm 2018 của HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 19 Quý II năm 2018 của HĐND phường

Ngày đăng 07/05/2018 | 08:47  | Lượt xem: 105
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 19 Quý II năm 2018 của đại biểu HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 20/04/2018 | 05:41  | Lượt xem: 95
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 16 quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 13/04/2018 | 04:59  | Lượt xem: 108
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 16 quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 15 Quý II năm 2018 của HĐND phường

Ngày đăng 06/04/2018 | 08:35  | Lượt xem: 104
Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 15 Quý II năm 2018 của HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 14 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 29/03/2018 | 03:34  | Lượt xem: 115
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 14 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 27/03/2018 | 09:40  | Lượt xem: 110
Thông báo lịch trực tiếp dân quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 23/03/2018 | 05:13  | Lượt xem: 101
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 Quý I năm 2018 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 16/03/2018 | 11:03  | Lượt xem: 118
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên