Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 22 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 25/05/2018 | 05:27  | Lượt xem: 89
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 22 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 20 Quý II năm 2018 của HĐND phường

Ngày đăng 11/05/2018 | 05:10  | Lượt xem: 96
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 20 Quý II năm 2018 của HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 19 Quý II năm 2018 của HĐND phường

Ngày đăng 07/05/2018 | 08:47  | Lượt xem: 105
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 19 Quý II năm 2018 của đại biểu HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 20/04/2018 | 05:41  | Lượt xem: 95
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 16 quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 13/04/2018 | 04:59  | Lượt xem: 107
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 16 quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 15 Quý II năm 2018 của HĐND phường

Ngày đăng 06/04/2018 | 08:35  | Lượt xem: 102
Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 15 Quý II năm 2018 của HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 14 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 29/03/2018 | 03:34  | Lượt xem: 115
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 14 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 27/03/2018 | 09:40  | Lượt xem: 110
Thông báo lịch trực tiếp dân quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 23/03/2018 | 05:13  | Lượt xem: 101
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 Quý I năm 2018 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 16/03/2018 | 11:03  | Lượt xem: 118
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Lịch trực tiếp công dân Quý II/2018 của Chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 09/03/2018 | 04:31  | Lượt xem: 115
Lịch trực tiếp công dân Quý II/2018 của Chủ tịch UBND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 11 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 09/03/2018 | 03:48  | Lượt xem: 111
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 11 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 10 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 02/03/2018 | 04:23  | Lượt xem: 98
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 10 Quý I năm 2018 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 09 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 26/02/2018 | 08:07  | Lượt xem: 119
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 09 Quý I năm 2018 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 07 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 09/02/2018 | 03:50  | Lượt xem: 120
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 07 Quý I năm 2018 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 06 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 06/02/2018 | 08:59  | Lượt xem: 117
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 06 Quý I năm 2018 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 19/01/2018 | 04:51  | Lượt xem: 122
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Lịch trực tiếp dân quý I năm 2018 của Chủ tịch UBND phường Giang Biên

Ngày đăng 03/01/2018 | 10:24  | Lượt xem: 119
Lịch trực tiếp dân quý I năm 2018 của Chủ tịch UBND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 02/01/2018 | 09:23  | Lượt xem: 110
Thông báo lịch trực tiếp dân quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 52/2017 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 22/12/2017 | 05:08  | Lượt xem: 107
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 52/2017 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên