Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 09 quý I năm 2019

Ngày đăng 22/02/2019 | 10:35  | Lượt xem: 39
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 09 quý I năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 08 Quý I năm 2019

Ngày đăng 15/02/2019 | 05:57  | Lượt xem: 51
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 08 Quý I năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 07 quý I năm 2019

Ngày đăng 31/01/2019 | 05:40  | Lượt xem: 67
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 07 quý I năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 05 quý I năm 2019 của HĐN phường Giang Biên

Ngày đăng 25/01/2019 | 05:05  | Lượt xem: 60
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 05 quý I năm 2019 của HĐN phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 quý I năm 2019

Ngày đăng 22/01/2019 | 05:39  | Lượt xem: 55
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 quý I năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 02 quý I năm 2019

Ngày đăng 11/01/2019 | 05:35  | Lượt xem: 64
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 02 quý I năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 01 Quý I năm 2019

Ngày đăng 07/01/2019 | 04:33  | Lượt xem: 68
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 01 Quý I năm 2019

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý I năm 2019

Ngày đăng 02/01/2019 | 10:53  | Lượt xem: 70
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Giang Biên Quý I năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 52 quý IV năm 2018

Ngày đăng 21/12/2018 | 08:31  | Lượt xem: 39
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 52 quý IV năm 2018

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 51 quý IV năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 14/12/2018 | 04:53  | Lượt xem: 77
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 51 quý IV năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 50 quý IV năm 2018

Ngày đăng 07/12/2018 | 11:25  | Lượt xem: 75
Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 50 quý IV năm 2018

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 49 quý IV năm 2018

Ngày đăng 30/11/2018 | 02:48  | Lượt xem: 63
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 49 quý IV năm 2018

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 48 Quý IV năm 2018

Ngày đăng 30/11/2018 | 11:31  | Lượt xem: 79
Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 48 Quý IV năm 2018

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 47 Quý IV năm 2018

Ngày đăng 30/11/2018 | 11:30  | Lượt xem: 81
Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 47 Quý IV năm 2018

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 46 quý IV năm 2018 HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 12/11/2018 | 09:31  | Lượt xem: 102
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 46 quý IV năm 2018 HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 45 quý IV năm 2018

Ngày đăng 02/11/2018 | 04:43  | Lượt xem: 101
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 45 quý IV năm 2018

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 44 quý IV năm 2018

Ngày đăng 26/10/2018 | 05:06  | Lượt xem: 82
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 44 quý IV năm 2018

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 43/2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 22/10/2018 | 09:04  | Lượt xem: 89
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 43/2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 42 Quý IV năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 12/10/2018 | 04:10  | Lượt xem: 139
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 42 Quý IV năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp công dân Quý IV/2018 của Chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 10/10/2018 | 03:07  | Lượt xem: 75
Thông báo lịch trực tiếp công dân Quý IV/2018 của Chủ tịch UBND phường