Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 23 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 03/06/2019 | 05:09  | Lượt xem: 17
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 23 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 22 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 25/05/2019 | 04:46  | Lượt xem: 28
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 22 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 21 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 20/05/2019 | 08:51  | Lượt xem: 15
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 21 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 20 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 13/05/2019 | 09:58  | Lượt xem: 26
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 20 quý II năm 2019 cảu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 19 quý II năm 2019 của HDDND phường

Ngày đăng 04/05/2019 | 11:26  | Lượt xem: 26
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 19 quý II năm 2019 của HDDND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 quý II năm 2019

Ngày đăng 19/04/2019 | 03:07  | Lượt xem: 33
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 quý II năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân của Chủ tịch UBND phường Quý II/2019

Ngày đăng 11/04/2019 | 10:08  | Lượt xem: 18
Thông báo lịch trực tiếp dân của Chủ tịch UBND phường Quý II/2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 15 quý II năm 2019

Ngày đăng 08/04/2019 | 09:15  | Lượt xem: 33
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 15 quý II năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 14 quý II năm 2019

Ngày đăng 29/03/2019 | 04:45  | Lượt xem: 25
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 14 quý II năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 quý I năm 2019

Ngày đăng 25/03/2019 | 08:48  | Lượt xem: 31
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 quý I năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2019

Ngày đăng 18/03/2019 | 09:44  | Lượt xem: 37
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2019

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 09:51  | Lượt xem: 52
Lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 11 quý I năm 2019

Ngày đăng 11/03/2019 | 10:06  | Lượt xem: 49
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 11 quý I năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 10 quý I năm 2019

Ngày đăng 01/03/2019 | 02:40  | Lượt xem: 49
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 10 quý I năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 09 quý I năm 2019

Ngày đăng 22/02/2019 | 10:35  | Lượt xem: 37
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 09 quý I năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 08 Quý I năm 2019

Ngày đăng 15/02/2019 | 05:57  | Lượt xem: 50
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 08 Quý I năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 07 quý I năm 2019

Ngày đăng 31/01/2019 | 05:40  | Lượt xem: 65
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 07 quý I năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 05 quý I năm 2019 của HĐN phường Giang Biên

Ngày đăng 25/01/2019 | 05:05  | Lượt xem: 58
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 05 quý I năm 2019 của HĐN phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 quý I năm 2019

Ngày đăng 22/01/2019 | 05:39  | Lượt xem: 54
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 quý I năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 02 quý I năm 2019

Ngày đăng 11/01/2019 | 05:35  | Lượt xem: 63
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 02 quý I năm 2019