Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 19/07/2019 | 03:41  | Lượt xem: 32
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiêp dân tuần 29 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 12/07/2019 | 02:51  | Lượt xem: 46
Thông báo lịch trực tiêp dân tuần 29 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Lịch trực itiếp công dân Quý III/2019 của Chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 08/07/2019 | 05:49  | Lượt xem: 37
Lịch trực itiếp công dân Quý III/2019 của Chủ tịch UBND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 28 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/07/2019 | 04:33  | Lượt xem: 24
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 28 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 27 quý III năm 2019 của HDND phường Giang Biên

Ngày đăng 28/06/2019 | 05:07  | Lượt xem: 37
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 27 quý III năm 2019 của HDND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 25 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 24/06/2019 | 08:59  | Lượt xem: 33
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 25 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuấn 24 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/06/2019 | 04:14  | Lượt xem: 35
Thông báo lịch trực tiếp dân tuấn 24 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 23 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 03/06/2019 | 05:09  | Lượt xem: 27
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 23 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 22 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 25/05/2019 | 04:46  | Lượt xem: 38
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 22 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 21 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 20/05/2019 | 08:51  | Lượt xem: 21
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 21 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 20 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 13/05/2019 | 09:58  | Lượt xem: 43
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 20 quý II năm 2019 cảu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 19 quý II năm 2019 của HDDND phường

Ngày đăng 04/05/2019 | 11:26  | Lượt xem: 34
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 19 quý II năm 2019 của HDDND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 quý II năm 2019

Ngày đăng 19/04/2019 | 03:07  | Lượt xem: 38
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 quý II năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân của Chủ tịch UBND phường Quý II/2019

Ngày đăng 11/04/2019 | 10:08  | Lượt xem: 25
Thông báo lịch trực tiếp dân của Chủ tịch UBND phường Quý II/2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 15 quý II năm 2019

Ngày đăng 08/04/2019 | 09:15  | Lượt xem: 42
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 15 quý II năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 14 quý II năm 2019

Ngày đăng 29/03/2019 | 04:45  | Lượt xem: 34
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 14 quý II năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 quý I năm 2019

Ngày đăng 25/03/2019 | 08:48  | Lượt xem: 39
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 quý I năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2019

Ngày đăng 18/03/2019 | 09:44  | Lượt xem: 42
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2019

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 09:51  | Lượt xem: 57
Lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 11 quý I năm 2019

Ngày đăng 11/03/2019 | 10:06  | Lượt xem: 53
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 11 quý I năm 2019