Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 48 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 29/11/2019 | 09:12  | Lượt xem: 25
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 48 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 47 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 29/11/2019 | 09:10  | Lượt xem: 17
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 47 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 46 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 14/11/2019 | 02:18  | Lượt xem: 22
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 46 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 45 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 14/11/2019 | 02:17  | Lượt xem: 22
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 45 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 44 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 25/10/2019 | 03:20  | Lượt xem: 20
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 44 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 43 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 24/10/2019 | 03:32  | Lượt xem: 13
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 43 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 08/10/2019 | 10:35  | Lượt xem: 21
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 01/10/2019 | 02:57  | Lượt xem: 11
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân Quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 01/10/2019 | 02:39  | Lượt xem: 14
Thông báo lịch trực tiếp dân Quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 39 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 01/10/2019 | 02:32  | Lượt xem: 14
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 39 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 39 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 23/09/2019 | 04:48  | Lượt xem: 15
Thông báo xem chi tiết tại đây

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 38 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 19/09/2019 | 04:19  | Lượt xem: 19
Xem chi tiết tại đây

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 37 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 19/09/2019 | 04:18  | Lượt xem: 22
Xem chi tiết tại đây

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 36 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/09/2019 | 05:45  | Lượt xem: 17
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 36 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 33 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/09/2019 | 05:32  | Lượt xem: 10
hông báo lịch trực tiếp dân tuần 33 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo Lịch trực tiếp công dân tuần 35 Quý III năm 2019

Ngày đăng 22/08/2019 | 04:25  | Lượt xem: 39
Thông báo Lịch trực tiếp công dân tuần 35 Quý III năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 34 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 16/08/2019 | 04:53  | Lượt xem: 40
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 34 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 32 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 02/08/2019 | 11:26  | Lượt xem: 28
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 32 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 31 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 26/07/2019 | 04:36  | Lượt xem: 30
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 31 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 19/07/2019 | 03:41  | Lượt xem: 30
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên