Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 08-LT/ĐU Lịch công tác tuần 08/2018 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể phường 12/02/2018
Số 07-LT/ĐU Lịch công tác tuần 07/2018 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể phường 12/02/2018
Số 06-LT/ĐU Lịch công tác tuần 06/2018 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể phường Giang Biên 05/02/2018
Số 06-LT/ĐU Lịch công tác tuần 06/2018 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể phường 29/01/2018
LT05/2018/UBND Lịch công tác tuần 05/2018 của UBND phường Giang Biên 29/01/2018
LT04/CQP Lịch công tác tuần 04/2018 của ĐU, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể CT-XH phường 23/01/2018
Số 05-LT/ĐU Lịch công tác tuần 05/2018 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể phường 22/01/2018
LT04/CQP Lịch công tác tuần 46 của ĐU, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể CT-XH phường 22/01/2018
Lịch tuần 3 Cơ quan phường Lịch công tác tuần 03 cơ quan phường Giang Biên 15/01/2018
Số 02-LT/ĐU Lịch công tác tuần 02/2018 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể 08/01/2018
Số 01-LT/ĐU Lịch công tác tuần 01/2018 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể 02/01/2018
Số 52-LT Lịch công tác tuần 52/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể 25/12/2017
Số 51-LT Lịch công tác tuần 51/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể 18/12/2017
Số 50-LT/ĐU Lịch công tác tuần 50/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể 11/12/2017
Số 49-LT/ĐU Lịch công tác tuần 49/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể 04/12/2017
Số 48-LT Lịch công tác tuần 48/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể 27/11/2017
Số 47-LT Lịch công tác tuần 47/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể phường Giang Biên 20/11/2017
LT46/CQP Lịch công tác tuần 46 của ĐU, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể CT-XH phường 13/11/2017
LT45/CQ Lịch công tác tuần 45/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể chính trị xã hội phường 06/11/2017
LT44/CQP Lịch công tác tuần 44 của Đảng ủy, HĐND, UBND, Các đoàn thể CT-XH phường 30/10/2017