Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 01-LT/ĐU Lịch công tác tuần 01/2018 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể 02/01/2018
Số 52-LT Lịch công tác tuần 52/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể 25/12/2017
Số 51-LT Lịch công tác tuần 51/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể 18/12/2017
Số 50-LT/ĐU Lịch công tác tuần 50/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể 11/12/2017
Số 49-LT/ĐU Lịch công tác tuần 49/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể 04/12/2017
Số 48-LT Lịch công tác tuần 48/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể 27/11/2017
Số 47-LT Lịch công tác tuần 47/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể phường Giang Biên 20/11/2017
LT46/CQP Lịch công tác tuần 46 của ĐU, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể CT-XH phường 13/11/2017
LT45/CQ Lịch công tác tuần 45/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể chính trị xã hội phường 06/11/2017
LT44/CQP Lịch công tác tuần 44 của Đảng ủy, HĐND, UBND, Các đoàn thể CT-XH phường 30/10/2017
LT43/CQP Lịch công tác tuần 43 của ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể CT-XH phường 23/10/2017
LT42/CQP Lịch công tác tuần 42 của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể phường 16/10/2017
LT41/CQP Lịch công tác tuần 41/2017 - Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường 09/10/2017
LT40/CQP Lịch công tác tuần 40 - Đảng ủy, HĐND, UBND và các Đoàn thể chính trị xã hội phường 02/10/2017
LT39/CQP Lịch công tác Tuần 39 - Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể CT-XH phường. 25/09/2017
LT38/CQP Lịch tuần 38/2017 ĐU, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể phường 18/09/2017
LT37/CQP Lịch công tác tuần 37/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường 11/09/2017
LT36/CQP Lịch công tác tuần 36/2017 Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường Giang Biên 05/09/2017
Số 35/LT Lịch công tác tuần 35/2017 của Đảng ủy, HĐND-UBND, UB MTTQ và các đoàn thể phường 28/08/2017
Số 34/LT Lịch công tác tuần 34 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể phường 21/08/2017