Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 26-LT/ĐU Lịch công tác tuần 26/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 24/06/2019
Số 25-LT/ĐU Lịch công tác tuần 25/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND-UBND, UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 17/06/2019
Số 24-LT/ĐU Lịch công tác tuần 24/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND-UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thẻ CT-XH phường 10/06/2019
Số 23-LT/ĐU Lịch công tác tuần 23/2019 của BTV ĐU, TT HĐND-UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 03/06/2019
Số 22-LT/ĐU Lịch công tác tuần 22/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 27/05/2019
Số 21-LT/ĐU Lịch công tác tuần 21/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng các doàn thể CT-XH phường 20/05/2019
Số 20-LT/ĐU Lịch công tác tuần 20/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-Xh phường 13/05/2019
Số 19-LT/ĐU Lịch công tác tuần 19/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể Chính trị - xã hội phường 06/05/2019
Số 18-LT/ĐU Lịch công tác tuần 18/2019 của BTV Đảng ủy - TT HĐND - UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 02/05/2019
Số 17-LT/ĐU Lịch công tác tuần 17/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 22/04/2019
Số 16-LT/ĐU Lịch công tác tuần 16/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 16/04/2019
Số 15-LT/ĐU Lịch công tác tuần 15/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND-UBND, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 08/04/2019
Số 14-LT/ĐU Lịch công tác Tuần 14/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 01/04/2019
Số 13-LT/ĐU Lịch công tác tuần 13/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 25/03/2019
Số 12-LT/ĐU Lịch công tác tuần 12/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường 18/03/2019
Số 11-LT/ĐU Lịch công tác tuần 11/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 11/03/2019
Số 10-LT/ĐU Lịch công tác tuần 10/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 04/03/2019
Số 09-LT/ĐU Lịch công tác tuần 09/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 25/02/2019
Số 08-LT/ĐU Lịch công tác tuần 08/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 18/02/2019
Số 07-LT/ĐU Lịch công tác tuần 07/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 11/02/2019