Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 16-LT/ĐU Lịch công tác tuần 16/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 16/04/2019
Số 15-LT/ĐU Lịch công tác tuần 15/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND-UBND, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 08/04/2019
Số 14-LT/ĐU Lịch công tác Tuần 14/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 01/04/2019
Số 13-LT/ĐU Lịch công tác tuần 13/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 25/03/2019
Số 12-LT/ĐU Lịch công tác tuần 12/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường 18/03/2019
Số 11-LT/ĐU Lịch công tác tuần 11/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 11/03/2019
Số 10-LT/ĐU Lịch công tác tuần 10/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 04/03/2019
Số 09-LT/ĐU Lịch công tác tuần 09/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 25/02/2019
Số 08-LT/ĐU Lịch công tác tuần 08/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 18/02/2019
Số 07-LT/ĐU Lịch công tác tuần 07/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 11/02/2019
Số 06-LT/ĐU Lịch công tác tuần 06/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 02/02/2019
LT 05/ĐU Lịch công tác tuần 05/2019 của BTV đảng ủy - TT HĐND - UBND, Trưởng các đoàn thể CT - XH phường Giang Biên 28/01/2019
Số 04-LT/ĐU Lịch công tác tuần 04/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 21/01/2019
Số 03-LT/ĐU Lịch công tác tuần 03/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 14/01/2019
Số 02-LT/ĐU Lịch công tác tuần 02/2018 của BTV, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường 07/01/2019
LT 01/2019 Lịch công tác tuần của BTV ĐU, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT, XH phường 02/01/2019
Số 52-LT/ĐU Lịch công tác tuần 52/2018 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 24/12/2018
Số 51-LT/ĐU Lịch công tác tuần 51/2018 của TT ĐU, TT HĐND-UBND, UB MTTQ và các đoàn thể CT-XH phường 17/12/2018
Số 50-LT/ĐU Lịch công tác tuần 50/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 10/12/2018
Số 49-LT/ĐU Lịch công tác tuần 49/2018 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 03/12/2018