Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 34-LT/ĐU Lịch công tác tuần 34/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường. 19/08/2019
Số 33-LT/ĐU Lịch công tác tuần 33/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - Xã hội phường 12/08/2019
Số 32/LT-ĐU Lịch công tác tuần 32/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XXH phường 05/08/2019
Số 31-LT/ĐU Lịch công tác tuần 31/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 29/07/2019
Số 30/LT-ĐU Lịch công tác tuần 30/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 22/07/2019
Số 29/LT-ĐU Lịch công tác tuần 29/2019 của Ban thường vụ ĐU, TT HĐND&UBND, UB MTTQ, Trưởng Các đoàn thể CT-XH phường 15/07/2019
Số 28-LT/ĐU Lịch công tác tuần 28/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 08/07/2019
Số 27-LT/ĐU Lịch công tác tuần 27/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 01/07/2019
Số 26-LT/ĐU Lịch công tác tuần 26/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 24/06/2019
Số 25-LT/ĐU Lịch công tác tuần 25/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND-UBND, UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 17/06/2019
Số 24-LT/ĐU Lịch công tác tuần 24/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND-UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thẻ CT-XH phường 10/06/2019
Số 23-LT/ĐU Lịch công tác tuần 23/2019 của BTV ĐU, TT HĐND-UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 03/06/2019
Số 22-LT/ĐU Lịch công tác tuần 22/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 27/05/2019
Số 21-LT/ĐU Lịch công tác tuần 21/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng các doàn thể CT-XH phường 20/05/2019
Số 20-LT/ĐU Lịch công tác tuần 20/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-Xh phường 13/05/2019
Số 19-LT/ĐU Lịch công tác tuần 19/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể Chính trị - xã hội phường 06/05/2019
Số 18-LT/ĐU Lịch công tác tuần 18/2019 của BTV Đảng ủy - TT HĐND - UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 02/05/2019
Số 17-LT/ĐU Lịch công tác tuần 17/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 22/04/2019
Số 16-LT/ĐU Lịch công tác tuần 16/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 16/04/2019
Số 15-LT/ĐU Lịch công tác tuần 15/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND-UBND, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 08/04/2019