Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LTUB T46 Lịch công tác tuần 46 UBND phường Giang Biên. 16/11/2015
LTĐU T46 Lịch công tác tuần 46 Đảng ủy phường Giang Biên 16/11/2015
LTĐU T45 Lịch công tác tuần 45 Đảng ủy phường Giang Biên 09/11/2015
LTUB T45 Lịch công tác tuần 45 UBND phường Giang Biên. 09/11/2015
LTUB T44 Lịch công tác tuần 44 UBND phường Giang Biên. 02/11/2015
LTĐU T44 Lịch công tác tuần 44 Đảng ủy phường Giang Biên. 02/11/2015
LTĐU T43 Lịch công tác tuần 43 Đảng ủy phường Giang Biên. 26/10/2015
LTUB 43 Lịch công tác tuần 43 UBND phường Giang Biên. 26/10/2015
LTĐU T42 Lịch công tác tuần 42 Đảng ủy phường Giang Biên. 19/10/2015
LTUB T42 Lịch công tác tuần 42 UBND phường Giang Biên. 19/10/2015
LTĐU T41 Lịch công tác tuần 41 Đảng ủy phường Giang Biên. 12/10/2015
LTUB T41 Lịch công tác tuần 41 UBND phường Giang Biên. 12/10/2015
LT40 Lịch công tác tuần 40 UBND phường Giang Biên. 05/10/2015
LT39 Lịch công tác tuần 39 UBND phường Giang Biên. 28/09/2015
LT38 Lịch công tác tuần 38 UBND phường Giang Biên 21/09/2015
LT37 Lịch công tác tuần 37 UBND phường Giang Biên 14/09/2015
LT36 Lịch công tác tuần 36 UBND phường Giang Biên 07/09/2015
LT35 Lịch công tác tuần 35 UBND phường Giang Biên 04/09/2015
LT34 Lịch công tác tuần 34 UBND phường Giang Biên 24/08/2015
ffff ffffffffff 21/08/2015