Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT 14 ĐU Lịch công tác tuần 14.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 04/04/2016
LT 14/UB Lịch công tác tuần 14/2016 của UBND phường Giang Biên 04/04/2016
LT 13 ĐU Lịch công tác tuần 13.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 28/03/2016
LT 13/UB Lịch công tác tuần 13/2016 của UBND phường Giang Biên 28/03/2016
LT 12 ĐU Lịch công tác tuần 12.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 21/03/2016
LT12/UB Lịch công tác tuần 12/2016 UBND phường 19/03/2016
LT 11 ĐU Lịch công tác tuần 11.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 14/03/2016
LT11/UB Lịch công tác tuần 11/2016 UBND phường Giang Biên 14/03/2016
LT 10 ĐU Lịch công tác tuần 10.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 07/03/2016
LT10/UB Lịch công tác tuần 10/2016 UBND phường Giang Biên 07/03/2016
LT 09 ĐU Lịch công tác tuần 09.2016 ĐU phường 29/02/2016
LTUB09 Lịch công tác tuần 09/2016 UBND phường Giang Biên 27/02/2016
LTUB08 Lịch công tác tuần 08/2016 UBND phường Giang Biên 22/02/2016
LT 08 ĐU Lịch công tác tuần 08 Đảng ủy 22/02/2016
LTUB 07 Lịch công tác tuần 07/2016 UBND phường 15/02/2016
LTĐU T07 Lịch công tác tuần 07/2016 Đảng ủy phường 15/02/2016
LT 06 ĐU Lịch tuần 06.2016 Đảng ủy phường 06/02/2016
LTUB06 Lịch tuần 06/2016 UBND phường Giang Biên 05/02/2016
LTĐU T05 Lịch công tác tuần 05 Đảng ủy phường 01/02/2016
LTUB T05 Lịch công tác tuần 05/2016 UBND phường 01/02/2016