Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT 09 ĐU Lịch công tác tuần 09.2016 ĐU phường 29/02/2016
LTUB09 Lịch công tác tuần 09/2016 UBND phường Giang Biên 27/02/2016
LTUB08 Lịch công tác tuần 08/2016 UBND phường Giang Biên 22/02/2016
LT 08 ĐU Lịch công tác tuần 08 Đảng ủy 22/02/2016
LTUB 07 Lịch công tác tuần 07/2016 UBND phường 15/02/2016
LTĐU T07 Lịch công tác tuần 07/2016 Đảng ủy phường 15/02/2016
LT 06 ĐU Lịch tuần 06.2016 Đảng ủy phường 06/02/2016
LTUB06 Lịch tuần 06/2016 UBND phường Giang Biên 05/02/2016
LTĐU T05 Lịch công tác tuần 05 Đảng ủy phường 01/02/2016
LTUB T05 Lịch công tác tuần 05/2016 UBND phường 01/02/2016
LTUB T04 Lịch công tác tuần 04/2016 UBND phường 25/01/2016
LT04 ĐU Lịch công tác tuần 04/2016 Đảng ủy phường Giang Biên 25/01/2016
LTĐU T03 Lịch công tác tuần 03 Đảng ủy phường 20/01/2016
LTUB T03 Lịch công tác tuần 03 UBND phường 20/01/2016
LTĐU T02 Lịch công tác tuần 02 Đảng ủy phường 12/01/2016
LTUB T02 Lịch công tác tuần 02 UBND phường 11/01/2016
LTĐU T01 Lịch công tác tuần 01 Đảng ủy phường 04/01/2016
LTUB T01 Lịch công tác tuần 01 UBND phường 04/01/2016
LTĐU T52 Lịch công tác tuần 52 Đảng ủy phường Giang Biên. 28/12/2015
LTUB T52 Lịch công tác tuần 52 UBND phường Giang Biên. 28/12/2015