Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT 24 ĐU Lịch công tác tuần 24.2016 Đảng ủy phường Giang Biên 13/06/2016
LT24/UB Lịch công tác tuần 24/2016 của UBND phường Giang Biên 13/06/2016
LT 23 ĐU Lịch công tác tuần 23.2016 của Đảng ủy Phường Giang Biên 06/06/2016
LT23/UB Lịch công tác tuần 23/2016 của UBND phường Giang Biên 06/06/2016
LT 22 ĐU Lịch công tác tuần 22.2016 Đảng ủy phường Giang Biên 30/05/2016
LT22/UB Lịch công tác tuần 22/2016 của UBND phường Giang Biên 30/05/2016
LT 21 ĐU Lịch công tác tuần 21.2016 Đảng ủy phường Giang Biên 24/05/2016
LT21/UB Lịch công tác tuần 21/2016 của UBND phường Giang Biên 21/05/2016
LT 20 ĐU Lịch công tác tuần 20.2016 Đảng ủy phường Giang Biên 16/05/2016
LT20/UB Lịch công tác tuần 20 của UBND phường Giang Biên 16/05/2016
LT 19 ĐU Lịch công tác tuần 19.2016 Đảng ủy phường Giang Biên 09/05/2016
LT19/UB Lịch công tác tuần 19/2016 UBND phường Giang Biên 09/05/2016
LT 18 ĐU Lịch công tác tuần 18.2016 Đảng ủy phường Giang Biên 01/05/2016
LT 18/UB Lịch công tác tuần 18/2016 của UBND phường Giang Biên 30/04/2016
LT 17 ĐU Lịch công tác tuần 17.2016 Đảng ủy phường Giang Biên 25/04/2016
LT17/UB Lịch công tác tuần 17/2016 của UBND phường Giang Biên 25/04/2016
LT 16 ĐU Lịch công tác tuần 16.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 19/04/2016
LT 16/UB Lịch công tác tuần 16/2016 của UBND phường Giang Biên 19/04/2016
LT 15/UB Lịch công tác tuần 15/2016 của UBND phường Giang Biên 11/04/2016
LT 15 ĐU Lịch công tác tuần 15.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 11/04/2016