Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT 19 ĐU Lịch công tác tuần 19.2016 Đảng ủy phường Giang Biên 09/05/2016
LT19/UB Lịch công tác tuần 19/2016 UBND phường Giang Biên 09/05/2016
LT 18 ĐU Lịch công tác tuần 18.2016 Đảng ủy phường Giang Biên 01/05/2016
LT 18/UB Lịch công tác tuần 18/2016 của UBND phường Giang Biên 30/04/2016
LT 17 ĐU Lịch công tác tuần 17.2016 Đảng ủy phường Giang Biên 25/04/2016
LT17/UB Lịch công tác tuần 17/2016 của UBND phường Giang Biên 25/04/2016
LT 16 ĐU Lịch công tác tuần 16.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 19/04/2016
LT 16/UB Lịch công tác tuần 16/2016 của UBND phường Giang Biên 19/04/2016
LT 15/UB Lịch công tác tuần 15/2016 của UBND phường Giang Biên 11/04/2016
LT 15 ĐU Lịch công tác tuần 15.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 11/04/2016
LT 14 ĐU Lịch công tác tuần 14.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 04/04/2016
LT 14/UB Lịch công tác tuần 14/2016 của UBND phường Giang Biên 04/04/2016
LT 13 ĐU Lịch công tác tuần 13.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 28/03/2016
LT 13/UB Lịch công tác tuần 13/2016 của UBND phường Giang Biên 28/03/2016
LT 12 ĐU Lịch công tác tuần 12.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 21/03/2016
LT12/UB Lịch công tác tuần 12/2016 UBND phường 19/03/2016
LT 11 ĐU Lịch công tác tuần 11.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 14/03/2016
LT11/UB Lịch công tác tuần 11/2016 UBND phường Giang Biên 14/03/2016
LT 10 ĐU Lịch công tác tuần 10.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 07/03/2016
LT10/UB Lịch công tác tuần 10/2016 UBND phường Giang Biên 07/03/2016