Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT 34 ĐU Lịch công tác tuần 34.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 22/08/2016
LT 34/UB Lịch công tác tuần 34/2016 của UBND phường Giang Biên 22/08/2016
LT 33 ĐU Lịch công tác tuần 33.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 15/08/2016
LT 33/UB Lịch công tác tuần 33/2016 của UBND phường Giang Biên 15/08/2016
LT 32 ĐU Lịch công tác tuần 32.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 08/08/2016
LT 32/UB Lịch công tác tuần 32/2016 của UBND phường Giang Biên 08/08/2016
LT 31 ĐU Lịch công tác tuần 31.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 01/08/2016
LT 31/UB Lịch công tác tuần 31/2016 của UBND phường Giang Biên 01/08/2016
LT 30/UB Lịch công tác tuần 30/2016 của UBND phường Giang Biên 25/07/2016
LT 30 ĐU Lịch công tác tuần 30.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 25/07/2016
LT 29/UB Lịch công tác tuần 29/2016 của UBND phường Giang Biên 18/07/2016
LT 29 ĐU Lịch công tác tuần 29.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 18/07/2016
LT 28 ĐU Lịch công tác tuần 28.2016 Đảng ủy phường Giang Biên 11/07/2016
LT 28/UB Lịch công tác tuần 28/2016 của UBND phường Giang Biên 11/07/2016
LT 27 ĐU Lịch công tác tuần 27.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 04/07/2016
LT 27/UB Lịch công tác tuần 27 của UBND phường Giang Biên 04/07/2016
LT 26 ĐU Lịch tuần 26.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 27/06/2016
LT 26/UB Lịch công tác tuần 26/2016 của UBND phường Giang Biên 27/06/2016
LT 25 ĐU Lịch công tác tuần 25.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 20/06/2016
LT 25/UB Lịch công tác tuần 25/2016 của UBND phường Giang Biên 20/06/2016