Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT 29/UB Lịch công tác tuần 29/2016 của UBND phường Giang Biên 18/07/2016
LT 29 ĐU Lịch công tác tuần 29.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 18/07/2016
LT 28 ĐU Lịch công tác tuần 28.2016 Đảng ủy phường Giang Biên 11/07/2016
LT 28/UB Lịch công tác tuần 28/2016 của UBND phường Giang Biên 11/07/2016
LT 27 ĐU Lịch công tác tuần 27.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 04/07/2016
LT 27/UB Lịch công tác tuần 27 của UBND phường Giang Biên 04/07/2016
LT 26 ĐU Lịch tuần 26.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 27/06/2016
LT 26/UB Lịch công tác tuần 26/2016 của UBND phường Giang Biên 27/06/2016
LT 25 ĐU Lịch công tác tuần 25.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 20/06/2016
LT 25/UB Lịch công tác tuần 25/2016 của UBND phường Giang Biên 20/06/2016
LT 24 ĐU Lịch công tác tuần 24.2016 Đảng ủy phường Giang Biên 13/06/2016
LT24/UB Lịch công tác tuần 24/2016 của UBND phường Giang Biên 13/06/2016
LT 23 ĐU Lịch công tác tuần 23.2016 của Đảng ủy Phường Giang Biên 06/06/2016
LT23/UB Lịch công tác tuần 23/2016 của UBND phường Giang Biên 06/06/2016
LT 22 ĐU Lịch công tác tuần 22.2016 Đảng ủy phường Giang Biên 30/05/2016
LT22/UB Lịch công tác tuần 22/2016 của UBND phường Giang Biên 30/05/2016
LT 21 ĐU Lịch công tác tuần 21.2016 Đảng ủy phường Giang Biên 24/05/2016
LT21/UB Lịch công tác tuần 21/2016 của UBND phường Giang Biên 21/05/2016
LT 20 ĐU Lịch công tác tuần 20.2016 Đảng ủy phường Giang Biên 16/05/2016
LT20/UB Lịch công tác tuần 20 của UBND phường Giang Biên 16/05/2016