Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT 05 2017/UB Lịch công tác tuần 05/2017 của UBND phường Giang Biên 23/01/2017
LT 04 2017/UB Lịch công tác tuần 04/2017 của UBND phường Giang Biên 23/01/2017
LT 03 ĐU Lịch công tác tuần 03/2017 Đảng uỷ phường Giang Biên 16/01/2017
LT 03 2017/UB Lịch công tác tuần 03/2017 của UBND phường Giang Biên 16/01/2017
LT 02 ĐU Lịch công tác tuần 02/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 09/01/2017
LT 02 2017/UB Lịch công tác tuần 02/2016 của UBND phường Giang Biên 09/01/2017
LT 41 ĐU Lịch công tác tuần 41/2016 Đảng ủy phường Giang Biên 10/10/2016
LT 41/UB Lịch công tác tuần 41/2016 của UBND phường Giang Biên 10/10/2016
LT 40 ĐU Lịch công tác tuần 40.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 03/10/2016
LT 40/UB Lịch công tác tuần 40/2016 của UBND phường Giang Biên 03/10/2016
LT 39 ĐU Lịch công tác tuần 39.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 26/09/2016
LT 39/UB Lịch công tác tuần 39/2016 của UBND phường Giang Biên 26/09/2016
LT 38 ĐU Lịch công tác tuần 38.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 19/09/2016
LT 38/UB Lịch công tác tuần 38/2016 của UBND phường Giang Biên 19/09/2016
LT 37 ĐU Lịch công tác tuần 37.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 12/09/2016
LT 37/UB Lịch công tác tuần 37/2016 của UBND phường Giang Biên 12/09/2016
LT 36 ĐU Lịch công tác tuần 36.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 05/09/2016
LT36/2016 Lịch tuần 36/2016 UBND phường Giang Biên 05/09/2016
LT 35/UB Lịch công tác tuần 35/2016 của UBND phường Giang Biên 29/08/2016
LT 35 ĐU Lịch công tác tuần 35.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 29/08/2016