Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT 37 ĐU Lịch công tác tuần 37.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 12/09/2016
LT 37/UB Lịch công tác tuần 37/2016 của UBND phường Giang Biên 12/09/2016
LT 36 ĐU Lịch công tác tuần 36.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 05/09/2016
LT36/2016 Lịch tuần 36/2016 UBND phường Giang Biên 05/09/2016
LT 35/UB Lịch công tác tuần 35/2016 của UBND phường Giang Biên 29/08/2016
LT 35 ĐU Lịch công tác tuần 35.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 29/08/2016
LT 34 ĐU Lịch công tác tuần 34.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 22/08/2016
LT 34/UB Lịch công tác tuần 34/2016 của UBND phường Giang Biên 22/08/2016
LT 33 ĐU Lịch công tác tuần 33.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 15/08/2016
LT 33/UB Lịch công tác tuần 33/2016 của UBND phường Giang Biên 15/08/2016
LT 32 ĐU Lịch công tác tuần 32.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 08/08/2016
LT 32/UB Lịch công tác tuần 32/2016 của UBND phường Giang Biên 08/08/2016
LT 31 ĐU Lịch công tác tuần 31.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 01/08/2016
LT 31/UB Lịch công tác tuần 31/2016 của UBND phường Giang Biên 01/08/2016
LT 30/UB Lịch công tác tuần 30/2016 của UBND phường Giang Biên 25/07/2016
LT 30 ĐU Lịch công tác tuần 30.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 25/07/2016
LT 29/UB Lịch công tác tuần 29/2016 của UBND phường Giang Biên 18/07/2016
LT 29 ĐU Lịch công tác tuần 29.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 18/07/2016
LT 28 ĐU Lịch công tác tuần 28.2016 Đảng ủy phường Giang Biên 11/07/2016
LT 28/UB Lịch công tác tuần 28/2016 của UBND phường Giang Biên 11/07/2016