Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 09-LT/ĐU Lịch công tác tuần 09/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 24/02/2020
Số 08-LT/ĐU Lịch công tác tuần 8/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT - XH phường 17/02/2020
Số 07-LT/ĐU Lịch công tác tuần 07/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 10/02/2020
06-LT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06/2020 CỦA BTV ĐẢNG ỦY - TT HĐND - UBND, TRƯỞNG CÁC ĐOÀN THỂ CT - XH PHƯỜNG GIANG BIÊN 03/02/2020
Số 05-LT/ĐU Lịch công tác tuần 5/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 20/01/2020
Số 04-LT/ĐU Lịch công tác tuần 4/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 20/01/2020
Số 03-LT/ĐU Lịch công tác tuần 03/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 13/01/2020
Số 01-LT/ĐU Lịch công tác tuần 01/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 30/12/2019
số 52-LT/ĐU Lịch công tác tuần 52/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 23/12/2019
Số 51-LT/ĐU Lịch công tác tuần 51/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 16/12/2019
Số 50-LT/ĐU Lịch công tác tuần 50/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 09/12/2019
Số 49-LT/ĐU Lịch công tác tuần 49/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 02/12/2019
Số 48-LT/ĐU Lịch công tác tuần 48-2019 của BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND,UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 25/11/2019
Số 47-LT/ĐU Lịch công tác tuần 47/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 18/11/2019
Số 46-LT/ĐU Lịch công tác tuần 46/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND-UBND, UB MTTQ và trưởng các đoàn thể CT-XH phường 11/11/2019
Số 45-LT/ĐU Lịch công tác tuần 45/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 04/11/2019
Số 44-LT/ĐU Lịch công tác tuần 44/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường 28/10/2019
Số 43-LT/ĐU Lịch công tác tuần 43/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 21/10/2019
Số 42-LT/ĐU Lịch công tác tuàn 42/2019 của BTV, TT HĐND-UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường 14/10/2019
Số 41-LT/ĐU Lịch công tác tuần 41/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND - UBND, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường 07/10/2019