Văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 03/QĐ-UBBC Quyết định về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 25/05/2016
Số 02/QĐ-UBBC Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường Giang Biên nhiệm kỳ 2016-2021 26/04/2016
Số 05/TB-UBBC Thông báo niêm yết công khai danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 09/04/2016
Số 01/TB-TBANTT Thông báo phân công nhiệm vụ Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 19/03/2016
Số 01/KH-TBHC Kế hoạch công tác của Tiểu ban hậu càn phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 19/03/2016
Số 02/UBBC Lịch trực Ủy ban bầu cử 14/03/2016
Số 05/TB-UBBC Thông báo số điện thoaij đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 11/03/2016
Số 01/QĐ-UBBC Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường 27/02/2016
Số 01/KH-TBTT Kế hoạch tiến độ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 24/02/2016
Số 03/TB-UBBC Thông báo về việc công bố trụ sở thường trực UBBC và thời gian tiếp nhận hồ sơ người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 22/02/2016
Số 01/UBBC Phân công lịch trực của Ủy ban bầu cử phường 17/02/2016
Số 02/TB-UBBC Thông báo lịch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 29/01/2016
Số 01/KH-UBBC Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn phường Giang Biên nhiệm kỳ 2016-2021 29/01/2016

Hội đồng nhân dân