Văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 02/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn phường Giang Biên 29/03/2017
Số 05/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý nghĩa trang nhân dân phường Giang Biên 29/03/2017
Số 04/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường quý I/2017, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017 23/03/2017
Số 04/KH-HĐND Kế hoạch công tác trongjt âm cảu thường trực HĐND các ban HĐND phường Giang Biên quý II/2017 23/03/2017
Số 13/TB-HĐND Lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2017 17/03/2017
Số 12/TB-HĐND Lịch trực tiếp dân tuần 11 Quý I năm 2017 09/03/2017
Số 09/LT-HĐND Lịch công tác tuần 09/2017 HĐNĐ phường 27/02/2017
Số 03/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 02/2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2017 21/02/2017
Số 08/TB-HĐND Thông báo nội dung, chương trình giám sát UBND phường về công tác quản lý đất công tại khu Ao bể, khu Trại chăn nuôi, Hồ Tam quan 14/02/2017
Số 01/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát đối với UBND phường về công tác quản lý đất công do UBND phường quản lý tại khu Ao bể, khu Trại chăn nuôi, khu Hồ tam quan phường Giang Biên 14/02/2017
Số 03/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc thực hiện thông báo kết luận của HĐND về kết quả giám sát công tác quản lý phương án thuê thầu khu Bể, khu Hồ Tam Quan và Trại chăn nuôi phường Giang Biên 14/02/2017
Số 07/LT-HĐND Lịch công tác tuần 07/2017 HĐND phường 13/02/2017
Số 07/TB-HĐND Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 07/2017 Đại biểu HĐND phường 09/02/2017
Số 05/TB-HĐND Thông báo nội dung làm việc giữa TT HĐND và TT UBND phường về công tác quản lý đất công tại khu Ao bể, khu Trại chăn nuôi, Hồ tam quan 24/01/2017
Số 02/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 01/2017 nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017 18/01/2017
Số 02/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của TT HĐND các ban HĐND phường Giang Biên quý I/2017 12/01/2017
Số 01/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của TT HĐND phường năm 2017 12/01/2017
Số 02/TB-HĐND Thông báo kết luận giám sát đối với UBND phường về công tác quản lý đất công do UBND phường quản lý tại khu Ao bể, khu Trại chăn nuôi 10/01/2017
Số 01/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ III HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 09/01/2017
Số 05/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của TT HĐND - Các ban HĐND phường Giang Biên quý I năm 2017 09/01/2017

Hội đồng nhân dân