hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường Giang Biên tổ chức bình xét thi đua các chi hội, công nhận cán bộ Hội cơ sở giỏi.
Ngày đăng 25/10/2019 | 16:36  | Lượt xem: 73

Chiều 25/10/2019, tại phòng họp số 1, Hội LHPN phường Giang Biên tổ chức bình xét thi đua các chi hội, công nhận cán bộ Hội cơ sở giỏi.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - ĐUV, chủ tịch Hội LHPN phường, các đồng chí trong ban chấp hành, chi hội trưởng các chi hội có mặt đầy đủ.

Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang - ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN phường chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - ĐUV, chủ tịch Hội LHPN phường triển khai công văn số 209-CV/ĐU ngày 02/10/2019 của Đảng ủy phường Giang Biên về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2015 - 2020 và 2020 - 2025" theo đúng quy trình và nguyên tắc hệ số quy hoạch sau rà soát bổ sung đạt từ 2,0 đến 3,0 đối với chức danh lãnh đạo quản lý. Đồng thời, đồng chí cũng triển khai hướng dẫn bình xét thi đua phong trào phụ nữ và công tác Hội năm 2019 của các chi hội, bình xét công nhận cán bộ hội giỏi năm 2019. Theo đó, Hội LHPN phường có 22 chi hội (20 chi hội tổ dân phố, 2 chi hội đặc thù), 2020 hội viên. 100% các chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 64/64 cán bộ hội giỏi. Trong năm, các chi hội đều hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua, không có trường hợp cán bộ hội thay đổi công tác hay bị kỷ luật.

Tại hội nghị có 8 ý kiến phát biểu đóng góp về kết quả thực hiện chỉ tiêu thi đua và công tác rà soát quy hoạch cán bộ nữ. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN phường lấy biểu quyết thống nhất thông qua kết quả rà soát bổ sung quy hoạch thêm 01 đồng chí đảm bảo hệ số quy hoạch là 2,0 và thống nhất kết quả bình xét 64 cán bộ đạt tiêu chuẩn cán bộ hội giỏi và 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, giao Ban thường vụ thống nhất lựa chọn chi hội xuất sắc đề nghị Hội LHPN quận, Hội đồng thi đua khen thưởng phường xét chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.