hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

MTTQ Việt Nam phường Giang Biên tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng 03/10/2019 | 17:10  | Lượt xem: 38

Chiều ngày 03/10/2019 Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giang Biên tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ phường lần thứ 6 để thực hiện kết luận tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ phường ngày 19/9/2019 về “ Thực hiện công tác rà soát,bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện đảng ủy phường quản lý nhiệm kỳ 2019-2024 và các nhiệm kỳ tiếp theo”.

Thực hiện kết luận tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ phường ngày 19/9/2019 về “Thực hiện công tác rà soát,bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo,quản lý diện đảng ủy phường quản lý nhiệm kỳ 2019-2024 và các nhiệm kỳ tiếp theo”. Được sự nhất trí của thường trực đảng ủy phường Giang Biên,Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ phường lần thứ 6 nhiệm kỳ 2019 - 2024

Dự  hội nghị có đồng chí:  Đào Mạnh Trung - Phó bí thư TTĐU, CTHĐND phường Giang Biên.

Chủ trì hội nghị đồng chí: Nguyễn Thị Hoài - Ủy viên thường vụ - Chủ tịch UBMTTQ phường và các ông bà là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giang Biên. Thay mặt thường trực MTTQ phường đồng chí chủ trì báo cáo việc thực hiện kế luận của ban chấp hành đảng bộ phường về việc rà soát và quy hoạch các chức danh chủ tịch MTTQ và phó chủ tịch MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024 và những nhiệm kỳ tiếp theo .Hội nghị có 33 ông bà là  ủy viên  ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Giang Biên khóa XX nhiệm kỳ 2019-2024 dự và bỏ phiếu nhất trí với chương trình của UBMTTQ phường đưa ra.