hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Hội CCB phường họp đánh giá phân loại thi đua công tác hội và hội viên năm 2019
Ngày đăng 01/10/2019 | 11:48  | Lượt xem: 193

Kết quả thi đua công tác hội CCB năm 2019 16/16 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 06 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm chi hội 5,6,7,15,16,18 và 10 chi hội còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 18 cá nhân đề nghị khen thưởng cấp phường, 02 cá nhân đề nghị quận hội khen thưởng.

Sáng ngày 01/10/2019 Tại phòng họp số 1 UBND phường, Hội cựu chiến binh phường tổ chức hội nghị đánh giá phân loại thi đua công tác hội và hội viên năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Đức- Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường; Ban chấp hành hội CCB phường và chi hội trưởng 16 chi hội.

Hội nghị nghe báo cáo, kiểm điểm ban chấp hành Hội CCB phường năm 2019; có 02 ý kiến đánh giá của hội viên về kiểm điểm của ban cháp hành hội CCB phường. Đồng chí Nguyễn Công Đức- Chủ tịch Hội CCB phường,  đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Phó chủ tịch hội CCB phường thông qua kiểm điểm của cá nhân trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động hội năm 2019.

Các thành viên dự hội nghị đã bình xét, đánh giá kết quả thi đua công tác hội CCB năm 2019 như sau: 16/16 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 06 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm chi hội 5,6,7,15,16,18 và 10 chi hội còn lại toàn thành tốt nhiệm vụ; 18 cá nhân đề nghị khen thưởng cấp phường, 02 cá nhân đề nghị quận hội khen thưởng gồm đồng chí Nguyễn Công Đức và đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu.

Căn cứ những kết quả đạt được trong năm, Hội CCB phường thống nhất bình xét Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và hoàn thiện hồ sơ trình Quận hội./.