hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Ngân hàng chính sách Quận Long Biên triển khai cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội"
Ngày đăng 16/07/2019 | 21:34  | Lượt xem: 97

Ngày 14/7/2019, Ngân hàng chính sách Quận Long Biên triển khai cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội", giao ban công tác quản lý vốn vay tháng 7/2019

Dự giao ban và triển khai cuộc thi viết có đồng chí Nguyễn Văn Trung - Cán bộ ngân hàng chính sách quận Long Biên, các đồng chí trưởng các đoàn thể, tổ trưởng tổ vay vốn.

Căn cứ Kế hoạch số 3475/KHCT – BCĐ ngày 04/6/2019 của Ngân hàng chính sách xã hội, Kế hoạch số 1366/KHHT – BTC ngày 14/6/2019 của Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội, Ngân hàng chính sách quận Long Biên triển khai cuộc thi viết tìm hiểu về Chỉ thị 40 -CT/TW "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội" đối với cán bộ, hội viên toàn thể các đoàn thể được ủy thác vay vốn.

Cuộc thi nhằm tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, của cán bộ, viên chức người lao động toàn hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội và cán bộ, đảng viên, hội viên các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Nội dung cuộc thi nhằm đánh giá tình hình phổ biến quán triệt chỉ thị 40-CT/TW và việc ban hành các văn bản liên quan triển khai thực hiện. Kết quả đạt được , tồn tại hạn chế và nguyên nhân  trong quá trình tổ chức thưc hiện chỉ thị 40, những đề xuất, kiến nghị các giải pháp, sáng kiến sáng tạo nhằm tổ chức thực hiện thành công  chỉ thị 40-CT/TW trong thời gian tới.

Tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy Đảng, đảng viên, các tổ chức và cá nhân có liên qua về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các bài thi phải được làm theo đúng mẫu, thẩm định của các tổ chức hội đoàn thể, ngân hàng chính sách xã hội quận Long Biên, lựa chọn bài thi xuất sắc nhất gửi thành phố và ban tổ chức cuộc thi. Thời hạn hoàn thành nộp bài thi trước ngày 10/8/2019.

Ngoài ra đồng chí cũng triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác quản lý vốn vay. Tổng số vốn vay trên địa bàn phường là : 18.375.000.000 đồng cho 393 đối tượng vay.

Trong đó:

+ Đoàn thanh niên tín chấp vay 550.000.000đ/11 hộ vay

+ Hội Phụ nữ tín chấp vay: 9.515.000.000đ/208 hộ vay

+ Hội Cựu chiến binh tín chấp vay: 8.310.000.000đ/174 hộ vay

Công tác tín chấp vay vốn và quản lý vốn vay được Các cấp ủy Đảng  chính quyền quan tâm, tạo điều kiện nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Trung cũng đề nghị các Hội đoàn thể tín chấp vay vốn xét duyệt đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích nhằm nâng cao đời sống, kinh tế của người dân.