hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Ngân hàng chính sách Quận Long Biên giải ngân vốn vay tháng 11 năm 2019
Ngày đăng 20/11/2019 | 10:33  | Lượt xem: 73

Trong tháng 11, tại Hội trường UBND phường, Ngân hàng chính sách Quận Long Biên giải ngân vốn vay 1.700.000.000đ

Dự giải ngân vốn vay có đồng chí Nguyễn Văn Trung và các đồng chí trong giao dịch ngân hàng, các đồng chí trưởng các đoàn thể và các hộ vay vốn.

Trong tháng 11,  Ngân hàng chính sách Quận Long Biên giải ngân vốn vay 1.700.000.000đ cho 34 hộ vay. trong đó Hội Cựu chiến binh giải ngân 850.000.000 đ cho 17 hội viên, Hội Liên hiệp phụ nữ giải ngân 850.000.000đ cho 17 hội viên. Thu nợ 250.000.000đ của 5 hội viên.

Trước đó, Ngân hàng chính sách Thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát các hộ vay trên địa bàn về việc trả lãi vốn vay đúng thời hạn, mục đích sử dụng.

Tính đến ngày 20/11/2019, phường Giang Biên tín chấp vốn vay 19.720.000.000đ cho 419 hộ vay. Trong đó Hội Liên hiệp phụ nữ phường tín chấp 10.310.000.000đ cho 218 hộ vay, Hội Cựu chiến binh tín chấp 8.660.000.000đ cho 186 hộ vay, Đoàn thanh niên tín chấp 750.000.000đ cho 15 đoàn viên vay. Tiết kiệm dân cư 3.746.292.567 đồng.