hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Ngân hàng chính sách Quận Long Biên giải ngân vốn vay, thu hồi tiền lãi hàng tháng
Ngày đăng 15/10/2019 | 19:34  | Lượt xem: 43

Sáng ngày 14/10/2019, tại phòng họp số 2 UBND phường Giang Biên, Ngân hàng chính sách Quận Long Biên giải ngân vốn vay, thu hồi tiền lãi hàng tháng tại phường Giang Biên

Thực hiện Quyết định của UBND quận Long Biên về cho vay vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm, Ngân hàng chính sách quận Long Biên giải ngân vốn vay cho các hộ trên địa bàn phường. Tổng số cho vay là 450.000.000đ trong đó Hội LHPN phường tín chấp cho vay 200.000.000đ/4 hộ vay, Hội Cựu chiến binh phường tín chấp cho vay 250.000.000đ/5 hộ vay.

Ngân hàng chính sách Quận Long Biên giải ngân vốn vay

Ngân hàng chính sách quận Long Biên thu hồi nợ vốn vay là 395.000.000đ trong đó Hội LHPN phường thu nợ 195.000.000đ , Hội Cựu chiến binh phường thu hồi nợ 200.000.000d

Thực hiện công tác giảm nghèo và mục đích vay vốn  tạo việc làm, ổn định kinh tế của địa phương, tính đến tháng 10/2019, Ngân hàng chính sách cho vay 18.320.000.000đ, trong đó Hội LHPN tín chấp vay 9.460.000.000/216 hộ vay, Hội Cựu chiến binh tín chấp vay 8.110.000.000đ/182 hộ vay, Đoàn thanh niên tín chấp vay 750.000.000đ/15 hộ vay.

Cuối buổi giao dịch, ngân hàng chính sách quận Long Biên giao ban công tác tháng 10 năm 2019 với Đại diện các Hội LHPN, Hội CCB, Đoàn thanh niên và các tổ vay vốn, nhắc nhở các hộ đến thời hạn trả lãi vốn vay và trả gốc đúng thời hạn, kiểm tra các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích.

Ngân hàng chính sách thu hồi vốn vay và thu lãi hàng tháng