hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Hội cựu chiến binh phường Giang Biên tham dự đêm liên hoan văn nghệ chào mừng 74 năm Quốc khánh 02/9
Ngày đăng 27/08/2019 | 09:51  | Lượt xem: 66

Thực hiện kế hoạch công tác Hội năm 2019, hướng dẫn số 01/HD-CCB ngày 14/2/2019 của Thường trực Hội cựu chiến binh quận Long Biên, Hội CCB phường tham dự đêm liên hoan văn nghệ cấp quận với chủ đề “ Mãi mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Tối ngày 26/8/2019 tại vườn hoa Bồ Đề xanh phường Bồ Đề, Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên tham dự đêm liên hoan văn nghệ chào mừng 74 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Hội cựu chiến binh Việt Nam với chủ đề “Mãi mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Tham dự đêm liên hoan văn nghệ có đồng chí Nguyễn Công Đức- Chủ tịch Hội CCB phường, Ban chấp hành hội CCB phường và 42 hội viên hội cựu chiến binh.

Với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi Việt Nam- Đất nước- Con người, ca ngợi truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc ta, quân đội ta trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và chủ quyền biển đảo quê hương; ca ngợi hình ảnh và phẩm chất tốt đẹp của người Cựu chiến binh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc hội nhập và phát triển với mục tiêu xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phản ánh những hoạt động tiêu biêu, sáng tạo, hiệu quả của Cựu chiến binh, những tập thể, cá nhân cựu chiến binh điển hình tiên tiến luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” trong công tác lao động sản xuất, đời sống xã hội. Với 14 đội tham dự đại diện cho Hội cựu chiến binh của 14 phường trên địa bàn quận, Hội cựu chiến binh phường Giang Biên tham dự với 3 bài hát ca ngợi Bác, đất nước và quân đội. Kết quả Hội cựu chiến binh Phường đạt giải nhì toàn quận. Có được kết quả trên là sự nỗ lực luyện tập, đồng lòng, đoàn kết của hội viên hội Cựu chiến binh phường./.