hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận tháng 8 /2019
Ngày đăng 08/08/2019 | 08:13  | Lượt xem: 94

Sáng ngày 7/8/2019, tại phòng họp số 1, UB MTTQ phường Giang Biên tổ chức hội nghị giao ban công tác MTTQ tháng 8/2019

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hoài - Thường vụ Đảng ủy- CTMTTQ  và các đồng chí ban Thường trực UBMTTQ phường; các ông bà trưởng ban công tác mặ trận các TDP. Đồng chí Nguyễn Thị Hoài -  Chủ tịch UBMTTQ phường chủ trì hội nghị.

Thay mặt UBMTTQ phường, đồng chí Nguyễn Thị Hoài - triển khai kế hoạch giám sát và nhận xét của ban công tác mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác tại các cơ quan,doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp năm 2019; Tổ chức lấy ý kiến nhân dân để chuẩn bị cho hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ giám sát, tuyên truyền vận động và phối hợp thực hiện kế hoạch hành động vì một Long Biên “Xanh-sạch-đẹp - văn minh”.

Tại hội nghị đã có 5 ý kiến phát biểu đề xuất các giải pháp đối với Ban công tác mặt trận trong việc giám sát, nhận xét đảng viên thường xuyên ở nơi cứ trú, đánh giá những mặt được và những mặt còn hạn chế; phân tích nguyên nhân cũng như đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoài - Chủ tịch UBMTTQ phường đề nghị:

1. Các Ban công tác mặt trận nghiêm túc thực hiện việc tổng hợp ý kiến nhân dân phục vụ hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền năm 2019 và việc tổ chức giám sát, nhận xét đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đảm bảo tiến độ thời gian, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của nhóm nòng cốt 02-212; giám sát tuyên truyền, vận động thực hiện năm chủ đề: Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh.