hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam phường Giang Biên tổ chức bầu Trưởng, phó Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021
Ngày đăng 03/07/2019 | 10:10  | Lượt xem: 37

Sáng ngày 03/7/2019, Ban thường trực UBMTTQ phường Giang Biên tổ chức hội nghị bầu trưởng, phó ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường; đ/c Nguyễn Thị Hoài - UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ phường; các đồng chí trong Ban thường trực UBMTTQ phường Giang Biên  và  9 ông, bà là thành viên thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài  - UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ phường báo cáo kết quả công tác bầu thành viên Ban TTND nhiệm kỳ 2019-2021 tại các cụm dân cư. Từ ngày 12/6 đến 30/6/2019 tại các tổ dân phố có người tham gia ứng cử đã tổ chức bầu thành công thành viên Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 và đã bầu đủ số lượng 9 thành viên Ban thanh tra nhân dân theo kế hoạch.   

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và đoàn kết, hội nghị đã bầu ra trưởng, phó Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - PCT UBMTTQ phường trúng cử là Trưởng Ban TTND; đ/c Nguyễn Đức Chinh - Trưởng BCTMT TDP số 1 trúng cử là phó Ban TTND nhiệm kỳ 2019-2021.

Tại hội nghị đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó Bí thư TTĐU - Chủ tịch HĐND phường đã phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban Thanh tra nhân dân phường, đồng thời đề nghị các đồng chí trong Ban Thanh tra nhân dân đoàn kết nhất trí, phát huy kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, tích cực triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật; chủ động xây dựng chương trình công tác theo từng quý, năm và cả nhiệm kỳ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Hội nghị bầu trưởng, phó Ban TTND nhiệm kỳ 2019-2021

Đ/c Đào Mạnh Trung - Phó Bí thư TTĐU - Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo