hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường Giang Biên tổ chức đối thoại, tọa đàm nâng cao chất lượng đoạn đường xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông, văn minh đô thị
Ngày đăng 05/06/2019 | 20:29  | Lượt xem: 125

Hội LHPN phường Giang Biên tổ chức đối thoại, tọa đàm nâng cao chất lượng đoạn đường xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông, văn minh đô thị thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh"

Thực hiện chương trình công tác năm 2019; Kế hoạch 174-KH/QU ngày 22/01/2019 của Quận ủy Long Biên về triển khai thực hiện chủ đề “ Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch-Đẹp - Văn minh”; Kế hoạch số 12/KH – BTV ngày 12/02/2019 của BTV Hội LHPN Quận Long Biên; Nghị quyết số 179 – NQ/ĐU ngày 23/01/2019 của Đảng uỷ Phường về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp văn minh; Ban Thường vụ Hội LHPN Phường Giang Biên tổ chức đối thoại, tọa đàm công tác nâng cao chất lượng đoạn đường xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông, văn minh đô thị thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh".

Dự hội nghị có đồng chí Đào Mạnh Trung - PBT thường trực, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Đặng Thúy Vân - PBT, Chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Thị Hoài - UVTV, Chủ tịch MTTQ phường Giang Biên; các đồng chí ủy viên ban chấp hành Hội và gần 200 hội viên, các hộ dân sinh sống trên địa bàn phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN phường báo cáo đề dẫn kết quả thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh". Duy trì 110 đoạn đường, 20 tuyến phố phụ nữ tự quản “Xanh – sạch – đẹp - văn minh”. Tuyên truyền nội dung các tiêu chí “xanh, sạch, đẹp, văn minh” tại 100% chi hội thông qua sinh hoạt chi hội 8/3 và 19/5 đến hơn 1800 lượt hội viên. Giám sát quy trình vận chuyển, thu gom rác thải và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong các đoạn đường, tuyến phố và chợ. Giám sát Vệ sinh an toàn thực phẩm trước Tết tại chợ Quán Tình, Tình Quang, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Khu K, Giám sát phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà chung cư, thường xuyên giám sát QCDC về bảo vệ môi trường. Duy trì và nhân rộng mô hình thu gom phế liệu gây quỹ hội tặng quà phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: Đã thành lập tổ 1,2,3,4,5,6,7,8,18. Chương trình đổi chai lọ nhựa lấy cây thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilong, duy trì chi hội tổ 8, nhận rộng chi hội tổ 20 và chợ Tình Quang. Duy trì và nhân rộng mô hình an toàn thực phẩm (01 chi hội tổ dân phố số 3 có chợ) ký cam kết thực hiện 3 không  trong kinh doanh, sản xuất, chế biến không an toàn. 100% các chi hội thực hiện tốt cuộc vận động “ Ứng xử đẹp”  trong cán bộ hội viên: Đã tuyên truyền văn hóa ứng xử trong sinh hoạt chi hội quý I, II/2019. Duy trì và nhân rộng mô hình biến điểm chân rác thành đường hoa tại chợ Tình Quang. Duy trì và nhân rộng 02 chi hội thực hiện mô hình “chi hội văn minh”: chi hội 12,13 (chi hội không có đám cưới quá 300 mâm, thực hiện tang hỏa táng, văn minh tiến bộ, chi hội trong sạch). 22/22 chi hội tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả trật tự văn minh đô thị và an toàn giao thông, phụ nữ đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy cho gần 100 hội viên. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện, vẫn còn tồn tại như một số chị em phụ nữ và nhân dân chưa tham gia. Hiện tượng đổ rác không đúng giờ, đúng nơi quy định, đặc biệt thùng rác có nắp đậy ở 1 số hộ gia đình vẫn chưa được đảm bảo. Vẫn còn một số gia đình thực hiện tiêu chí 3 sạch chưa đảm bảo, mới chỉ đạt 2/3 tiêu chí: sạch nhà - sạch bếp hoặc sạch nhà, sạch ngõ. Một số chị em đi xe máy vẫn chưa đội mũ bảo hiểm, vẫn đi tắt, ngược đường...

Tại hội nghị đã có 6 ý kiến phát biểu tập trung vào các câu hỏi đề nghị UBND trả lời, đối thoại trực tiếp về công tác quản lý bảo vê môi trường, thu gom rác thải, tuyên truyền vận động nhân dân đổ rác đúng giờ đúng nơi quy định, đóng góp cho đơn vị phú thành về phương án thu gom rác.

Đ/c Hoàng Thị Hồi - Tổ 18 phát biểu ý kiến

Đồng chí Đặng Thúy Vân - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu, trao đổi giải đáp các vấn đề liên quan đến công tác quản lý bảo vệ môi trường, định hướng các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn và đặc biệt tuyên truyền mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm vệ sinh môi trường.

Đ/c Đặng Thúy Vân - PBT, Chủ tịch UBND phường giải đáp các ý kiến phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN phường tiếp thu toàn bộ các ý kiến phát biểu những ý kiến đã giải đáp tại hội nghị đề nghị các chị em hội viên tuyên truyền thực hiện có hiệu quả, những ý kiến chưa giải đáp được, vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến trái chiều, Ban thường vụ Hội sẽ tổng hợp báo cáo Đảng ủy và UBND phường và các cấp có thẩm quyền giải quyết. Đây cũng là một nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội về thực hiện Quyết định 2200-QĐ/TU về đối thoại với người đứng đầu thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh".