hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Ban chỉ đạo hè phường Giang Biên triển khai kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em, hoạt động hè và diễn đàn trẻ em năm 2019
Ngày đăng 22/05/2019 | 15:23  | Lượt xem: 99

Sáng ngày 22/5/2019, Ban chỉ đạo hè phường Giang Biên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em, hoạt động hè và diễn đàn trẻ em năm 2019 tại phòng họp số 1.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí đồng chí Đoàn Văn Tình - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban chỉ đạo hè phường Giang Biên Biên; các đồng chí thành viên ban chỉ đạo hè phường gồm: cán bộ các ban, ngành, đoàn thể phường, các đồng chí tổ trưởng 20 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, đại diện thường trực Ban chỉ đạo hè, đồng chí Vũ Thùy Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Quận đoàn, Bí thư Đoàn phường đã triển khai các nội dung cơ bản, thực hiện trong kế hoạch và xin ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự hội nghị. 

Tiếp đó, đồng chí Trần Thị Bảy - cán bộ Văn hóa xã hội triển khai các nội dung về việc tổ chức Diễn đàn trẻ em, khai mạc hè và phát động tháng hành động vì trẻ em.

Các đồng chí trong Ban chỉ đạo hè đã có 03 ý kiến đóng góp tại hội nghị tập trung vào một số vấn đề như: việc triển khai các chi đoàn thực hiện tổ chức hoạt động hè, giảm tải các nội dung thi đấu cấp phường, bàn giao thiếu nhi về địa phương sinh hoạt,… Sau khi lắng nghe ý kiến của các thành viên, thường trực Ban chỉ đạo đã giải đáp cụ thể, rõ ràng theo các nội dung được phân công cho từng đồng chí thành viên ban chỉ đạo.

 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Tình - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban chỉ đạo hè phường Giang Biên đã giao nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo hè và yêu cầu một số nội dung sau:

- Đoàn thanh niên tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2019.

- Đề nghị các tổ dân phố xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo nội dung, tiến độ đã đề ra. 

- Đề nghị các nhà trường tham gia hỗ trợ các nội dung thi đấu cấp Quận nhằm đạt thành tích cao.

- Các thành viên ban chỉ đạo hè thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc, chủ động báo cáo và xin ý kiến thường trực và đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo hè phường.