hoạt động khối chính quyền

Ban pháp chế HĐND phường Giang Biên giám sát việc thực hiện thi hành án trên địa bàn phường
Ngày đăng 08/05/2019 | 13:46  | Lượt xem: 52

Sáng 08/5/2019, Tại phòng họp số 1, Ban pháp chế HĐND phường Giang Biên giám sát việc thực hiện thi hành án trên địa bàn phường

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-BPC ngày 17/3/2019 của Ban pháp chế HĐND phường, kế hoạch số 03/KH-BPC ngày 17/3/2019 của Ban pháp chế HĐND phường về giám sát chuyên đề thực hiện thi hành án tại địa phương, sáng 08/5/2019, Tại phòng họp số 1, Ban pháp chế HĐND phường Giang Biên giám sát việc thực hiện thi hành án trên địa bàn phường. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban pháp chế HĐND phường, Đồng chí Đoàn Văn Tình - ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường, đồng chí Đỗ Văn Hòa - Phó trưởng công an phường, các đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn, cảnh sát khu vực, các đồng chí được UBND phường phân công giúp đỡ trực tiếp các đối tượng trên địa bàn phường. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - ĐUV, Trưởng Ban pháp chế phường chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hằng, công chức tư pháp báo cáo kết quả việc thi hành án trên địa bàn phường. Theo đó, UBND phường thực hiện việc thi hành án hình sự trên địa bàn phường gồm 18 án treo, và 01 án cải tạo không giam giữ. Về công tác quản lý giám sát, giáo dục, UBND phường đã phân công cho các ông, bà là tổ trưởng các tổ dân phố, thông báo triệu tập các đối tượng đang thi hành án lên trụ sở UBND phường bàn giao và quản lý, giám sát, giáo dục. Về hồ sơ theo dõi việc thi hành án hình phạt cải tạo không giam giữ và thi hành án phạt tù  cho hưởng án treo được sắp xếp khoa học, và theo trình tự hồ sơ quy định tai Luật thi hành án Hình sự số 53/2010/QH12 ngày 17/6/2010.

Đ/c Nguyễn Thị Bích Hằng - Công chức tư pháp báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị đã có 12 ý kiến phát biểu tập trung vào quy trình bàn giao đối tượng, phân công nhiệm vụ đối với người trực tiếp giúp đỡ và công tác phối hợp giữa UBND, công an, tổ dân phố và đối tượng được giúp đỡ.

Đồng chí Đỗ Văn Hòa - phó trưởng công an phường cũng đề nghị các tổ trưởng tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với cảnh sát khu vực trong việc giám sát, theo dõi, nhận xét các đối tượng. Đồng thời kiên quyết có biện pháp xử lý đối với những đối tượng không chấp hành, bất hợp tác.

Đ/c Đỗ Văn Hòa - Phó trưởng công an phường phát biểu

Đồng chí Đoàn Văn Tình - Phó chủ tịch UBND phường tiếp thu và giải trình các ý kiến phát biểu, đặc biệt là công tác phối hợp, mối quan hệ giữa chính quyền, công an, tổ dân phố người được phân công giúp đỡ và các đối tượng phải chặt chẽ hơn, đề xuất có cơ chế, chính sách với các đồng chí đang kiêm nhiệm.

Đ/c Đoàn Văn Tình - Phó chủ tịch UBND phường phát biểu ý kiến

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, xem xét hồ sơ quản lý của UBND phường, Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - ĐUV, Trưởng ban pháp chế phường kết luận tại hội nghị đề nghị UBND phường và công an phường thực hiện bàn giao quyết định phân công người giúp đỡ theo quy trình được quy định tại Luật thi hành án Hình sự số 53/2010/QH12 ngày 17/6/2010, bổ sung hồ sơ các mục còn thiếu. Đồng thời báo cáo giám sát với HĐND phường, Ban pháp chế HĐND quận, ra thông báo kết luận theo Luật định.

Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang - ĐUV, Trưởng ban pháp chế chủ trì hội nghị