hoạt động khối chính quyền

UBND phường Giang Biên tổ chức họp giao ban tháng 12/2019.
Ngày đăng 06/12/2019 | 15:49  | Lượt xem: 49

Chiều ngày 04/12/2019, UBND phường Giang Biên tổ chức họp giao ban định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019, kết hợp giao ban BCĐ CNTT.

Dự họp có đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; các đồng chí TT Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ; Trưởng các đoàn thể; Trạm trưởng Trạm Y tế và các CBCC, HĐLĐ UBND phường. Đồng chí Đặng Thuý Vân - Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp đã triển khai các nội dung công việc sau:

1. Kiểm điểm kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, VHXH, ANQP tháng 11/2019; triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019;

2. Rà soát chỉ tiêu pháp lệnh và các nhiệm vụ theo Kế hoạch của quận;

3. Quán triệt Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/11/2019 của UBND quận năm 2019 về việc nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2020.

4. Tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm 2020

5. Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019 và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019);

6. Tổng kết năm và Tổ chức Lễ mừng thọ, chúc thọ Người cao tuổi năm 2019;

7. Giao ban BCĐ CNTT Đánh giá các tồn tại trong việc thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường trong tháng 11; quán triệt khắc phục các tồn tại trong tháng, chuẩn bị tài liệu hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra trong tháng 12;

Sau khi triển khai các nội dung tại cuộc họp, qua ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường, các ý kiến đóng góp vào việc xây dựng nhiệm vụ tháng 11/2019 của các đại biểu dự họp, đồng chí Đặng Thúy Vân - Chủ tịch UBND phường kết luận:

I. Yêu cầu các cán bộ, công chức, LĐHĐ UBND phường:

1. Khắc phục các tồn tại, hạn chế các nội dung đã được chỉ ra trong Báo cáo về thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản và thể thức văn bản hành chính theo Thông tư 01/2002/TT-BNV.

2. Rà soát các chỉ tiêu pháp lệnh và các nhiệm vụ theo Kế hoạch của Quận để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.

3. Thống nhất và ban hành thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với CBCCVC, HĐLĐ phường.

II. Giao nhiệm vụ cụ thể đến các CBCC, NLĐ:

1. Đ/c Nguyễn Thị Hoài – PCT UBND

- Thực hiện chỉ đạo thành lập 02 tổ dân phố khu CT15, Ruby1, Ruby 2, TT2, TT3, TT5 hoàn thành trước ngày 26/12/2019

2. Đ/c Phạm Thanh Phương - CCVPTK

- Tiếp tục kiểm soát thực hiện đúng quy trình xử lý văn bản đi, đến, thể thức văn bản, văn bản cần lấy số cần đăng tải phải đủ file tài liệu đính kèm;

- Theo dõi lập danh sách điểm danh các đ/c có mặt, vắng mặt (vắng mặt phải có lý do chính đáng) tại buổi họp giao ban cơ quan UBND phường bắt đầu từ tháng 01/2020.

3. Đ/c Ngô Thị Hằng - CCVH

Tuyên truyền ngày lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 06/12/1989-06/12/2019; 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019 và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) lên cổng thông tin điện tử phường theo quy định.

4. Đ/c Nguyễn Phương Linh – KT

- Tổng hợp kết quả thu hoa lợi công sản năm 2019 theo Kế hoạch Giám sát của HĐND phường thời gian hoàn thành ngày 06/12/2019 gửi về HĐND phường để báo cáo.

5. Đ/c Phạm Gia Cường – Chủ tịch Hội NCT

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Chúc thọ, mừng thọ NCT năm 2020 thời gian hoàn thành 20/12/2019.

6. Đ/c Nguyễn Xuân Quyết - Chỉ huy trưởng QS:

Xây dựng rõ kế hoạch, cách thức tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019 và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) chậm nhất ngày 06/12/2019 để báo cáo các đ/c Lãnh đạo đảng ủy và dự kiến tổ chức trước ngày 20/12/2019.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Đinh Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội nghị