hoạt động khối chính quyền

Giang Biên họp ban quản lý di tích phường
Ngày đăng 12/07/2019 | 11:07  | Lượt xem: 34

Sáng 10/7/2019, UBND phường Giang Biên tổ chức hội nghị họp Ban quản lý di tích phường để bàn các nội dung trong quy chế hoạt động của Ban quản lý di tích phường, quy chế hoạt động của Tiểu ban quản lý di tích đình chùa Tình Quang. Dự họp có các đồng chí là thành viên Ban quản lý di tích phường. Đồng chí Đoàn Văn Tình - Phó Chủ tich UBND - Phó Ban quản lý di tích phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp vào dự thảo quy chế hoạt động của Ban quản lý di tích phường, phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban quản lý di tích phường và quy chế hoạt động của 02 Tiểu ban quản lý di tích đình chùa Tình Quang, đình chùa Quán Tình. Các đại biểu cho rằng cần nêu rõ, cụ thể hơn chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên Ban quản lý di tích phường. Tiểu ban quản lý di tích đình chùa Tình Quang, đình chùa Quán Tình cần cụ thể hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Tiểu ban quản lý di tích, các thành viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Tình - Phó Chủ tịch UBND- Phó Ban Quản lý di tích phường đề nghị các thành viên Ban quản lý di tích phường tiếp tục nghiên cứu, bổ sung bằng văn bản gửi bộ phận văn hoá thông tin phường tổng hợp báo cáo thường trực Ban quản lý. Các đồng chí Trưởng tiểu ban quản lý di tích đình chùa Tình Quang và đình chùa Quán Tình tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động của Tiểu ban gửi các thành viên Ban quản lý di tích phường góp ý trước khi UBND phường phê duyệt.

Trên địa bàn phường Giang Biên Biên hiện nay có 02 cụm di tích: Đình chùa Tình Quang và đình chùa Quán Tình. Cụm di tích đình chùa Tình Quang được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1993. Cụm di tích đình chùa Quán Tình được UBND Thành phố Hà Nội xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật năm 2013. Nhiều năm nay, phường Giang Biên đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn phường theo đúng hướng dẫn của UBND quận Long Biên và theo Luật di sản.