hoạt động khối chính quyền

Ban pháp chế HĐND phường tái giám sát thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo
Ngày đăng 15/11/2019 | 16:23  | Lượt xem: 74

Chiều 15/11/2019, tại phòng họp số 1, Ban pháp chế HĐND phường tái giám sát thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng ban pháp chế HĐND phường, các đồng chí trong ban pháp chế và đồng chí Nguyễn Thị Bích Hằng - Công chức tư pháp hộ tịch phụ trách công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang quán triệt mục đích, yêu cầu của cuộc tái giám sát về vấn đề công tác tiếp dân, giải quyết đơn, biện pháp pháp khắc phục của UBND sau khi đoàn giám sát có thông báo kết luận giám sát.

Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng ban pháp chế HĐND phường nêu mục đích, yêu cầu tái giám sát UBND phường trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hằng - Công chức tư pháp hộ tịch phụ trách công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo phường báo cáo kết quả khắc phục sau kết luận giám sát, UBND đã ban hành quyết định kiện toàn tổ tiếp dân, lưu hồ sơ giải quyết đơn thư hiệu quả, khoa học.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang và các đồng chí trong Ban pháp chế thống nhất kết quả khắc phục và tái giám sát của Ban là cần thiết đề UBND thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư tốt hơn trong thời gian tới, không có trường hợp đơn thư vượt cấp.