hoạt động khối chính quyền

UBND phường đánh giá việc thực hiện thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2019.
Ngày đăng 16/08/2019 | 17:28  | Lượt xem: 69

Chiều ngày 16/08/2019, đ/c Đặng Thúy Vân  đã chủ trì cuộc họp đánh giá việc thực hiện thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2019, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế.

Dự cuộc họp có đ/c Đoàn Thị Ngọc Thúy - Đội trưởng đội thuế liên phường số 3, đ/c Bùi Anh Tuấn - PCT UBND phường, đ/c Lê Đức Hay - Cán bộ đội thuế LP số 3, bộ phận tài chính kế toán và đội quản lý trật tự xây dựng phường.

Sau khi nghe đ/c Đặng Thúy Vân báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác quản lý thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2019, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Ý kiến tham gia thảo luận của các thành phần tham gia. Đ/c Chủ tịch UBND phường đánh giá như sau:

1. Đánh giá chung công tác thu ngân sách nhà nước:

Ủy ban nhân dân phường ghi nhận sự cố gắng của các cấp các ngành, đặc biệt là ngành thuế trong công tác thu ngân sách. Kết quả ước thu trên địa bàn 7 tháng đầu năm là 10.581 triệu đồng, đạt 68% dự toán giao. Thuế ngoài quốc doanh là 1.495 triệu đồng, đạt 55% dự toán giao. Thuế phi nông nghiệp là 1.466 triệu đồng , đạt 116% dự toán giao. Lệ phí trước bạ nhà đất là 5.318 triệu đồng, đạt 58%. Thuế thu nhập cá nhân là 800 triệu đồng, đạt 87% dự toán giao. Thu phí, lệ phí là 163 triệu đồng, đạt 92% dự toán giao. Thu từ quỹ công đất công ích và hoa lợi công sản là 1.316 triệu đồng, đạt 94% dự toán giao. Thu khác là 21 triệu đồng, đạt 72% dự toán giao.
Kết quả trên thể hiện sự quan tâm của cấp Ủy đảng, chính quyền các cấp mà nòng cốt là ngành thuế. Ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã chủ động triển khai quyết liệt và hiệu quả các giải pháp quản lý nguồn thu, chống thất thu trên địa bàn phường; thực hiện thanh tra, kiểm tra và truy thu, xử phạt nộp ngân sách kịp thời, đúng quy định ; đồng thời đã có giải pháp tích cực thu nợ, xử lý nợ đọng thuế.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số khoản thu đạt thấp, dự báo không đạt kế hoạch đề ra : thu thuế ngoài quốc doanh ước đạt 85% dự toán giao, đặc biệt ở đây là thuế xây dựng của các hộ xây dựng nhà ở tư nhân và thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn phường.

2. Nhiệm vụ, giải pháp công tác thu thuế 5 tháng cuối năm 2019:

-  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật, chính sách về thuế; tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế.

-  Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Chi cục thuế và UBND các phường, các phòng, ban, ngành của Quận trong công tác quản lý một số sắc thuế trên địa bàn quận Long Biên.

-  Chỉ đạo Đội thuế liên phường số 3 xây dựng phương án thu nợ, xử lý nợ đọng. Tập trung thu hết và không để phát sinh nợ.

- Liên hệ Đội thuế trước bạ - Chi cục thuế quận Long Biên để rà soát, đối chiếu với các tổ dân phố trong việc kê khai thuế đất phi nông nghiệp của các hộ dân trên địa bàn phường.

- Đảm bảo thu đủ 100% các hộ thực tế xây dựng, đồng thời phối hợp rà soát nhằm phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Biểu thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2019.