hoạt động khối chính quyền

UBND phường Giang Biên tổ chức họp giao ban tháng 08/2019.
Ngày đăng 02/08/2019 | 16:53  | Lượt xem: 83

Chiều ngày 01/8/2019, UBND phường Giang Biên tổ chức họp giao ban định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 07/2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2019.

Dự họp có đồng chí Đinh Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy phường; đ/c Đào Mạnh Trung - Phó bí thư Đảng ủy - CT HĐND; các đồng chí TT Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ; Trưởng các đoàn thể; và toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) cơ quan. Đồng chí Đặng Thúy Vân - Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp triển khai các nội dung:

1. Thông báo kết quả thi đua 6 tháng đầu năm 2019;

2. Triển khai nội dung Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội;

3. Đánh giá kết quả thực hiện bộ chỉ số CCHC năm 2019 và mô hình hoạt động bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; Quán triệt Văn bản số 1297/UBND-NV ngày 24/7/2019 của UBND quận Long Biên về thực hiện kết luận của Thủ tướng và chỉ đạo của BCĐ CCHC Chính phủ về công tác cải cách hành chính;

4. Kiểm điểm kết quả thực hiện các nhiệm vụ PTKT, VHXH, ANQP tháng 7/2019; triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019 theo nội dung lãnh đạo Nghị quyết số 195-NQ/ĐU ngày 29/7/2019 của Đảng ủy phường về lãnh đạo công tác tháng 8/2019;           

5. Báo cáo thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ VIII HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

                                                                                                                                                                  Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường, các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp về đóng góp vào việc xây dựng nhiệm vụ tháng 8/2019, đồng chí Đặng Thúy Vân - Chủ tịch UBND phường yêu cầu:

- Nghiêm túc thực hiện Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 về việc ban hành quy tắc ứng xử của CBCC, VC, NLĐ trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; chấp hành nghiêm giờ giấc, thời gian làm việc tại công sở.

- Tiếp tục thực hiện việc vận hành phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp cấp phường. Khắc phục các tồn tại và hoàn thiện hồ sơ khắc phục sau kiểm tra công vụ đợt 2 của quận.

- Duy trì thực hiện các tiêu chí Bộ chỉ số CCHC năm 2019 theo Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 13/3/2019 của UBND quận Long Biên v/v thực hiện bộ chỉ số CCHC áp dụng đối với các phường trên địa bàn quận năm 2019; thực hiện có hiệu quả “Mô hình cơ quan điện tử”; mô hình bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC”; mô hình “Tiếp nhận và giải quyết đơn thư KNTC giai đoạn 2016 - 2020”; duy trì thực hiện 04 quy trình nội bộ chung cấp phường.

- Công chức các bộ phận chuyên môn liên quan tham mưu giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ VIII - HĐND phường; định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ giải quyết về Văn phòng HĐND & UBND phường để tổng hợp.

- Thực hiện nghiêm việc viết tin bài theo định hướng của Ban biên tập.

- Tiếp tục tham mưu các biện pháp phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão; chủ động khắc phục ảnh hưởng do mưa bão gây ra trên địa bàn phường.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Đ/c Đoàn Văn Tình - PCT UBND phường phát biểu tại cuộc họp.

Đ/c Đào Mạnh Trung - PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại cuộc họp.

Đ/c Đinh Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đ/c Đặng Thúy Vân - Chủ tịch UBND phường kết luận tại cuộc họp.