hoạt động khối chính quyền

Kỳ họp thứ VIII - Hội đồng nhân dân phường Giang Biên khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp!
Ngày đăng 28/06/2019 | 17:26  | Lượt xem: 121

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, chiều ngày 27/6/2018, kỳ họp thứ VIII - Hội đồng nhân dân phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được tổ chức trọng thể.

Dự kỳ họp có đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; đồng chí Đặng Thúy Vân - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; các đồng chí đại diện các ban, ngành, đoàn thể phường và các ông (bà) đại biểu Hội đồng nhân dân phường.

Sau 1/2 ngày làm việc tích cực với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân phường, Ủy ban nhân dân phường và với sự đóng góp tích cực của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét, thảo luận các Báo cáo, Tờ trình của UBND phường bao gồm Báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình về phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018; báo cáo tổng hợp các kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VIII - Hội đồng nhân dân phường; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phường; thông báo của UB MTTQ phường về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019.

Đ/c Nguyễn Thị Hoài - CT UB MTTQ phường (đứng bục) báo cáo công tác xây dựng chính quyền
Đ/c Nguyễn Công Đức - Trưởng ban Kinh tế (đứng bục) trình bày báo cáo thẩm tra trước kỳ họp
Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng ban pháp chế (đứng bục) trình bày báo cáo thẩm tra

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã xem xét các ý kiến, kiến nghị của cử tri về các nội dung như: công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường; vấn đề an ninh trật tự, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao…

Đại biểu HĐND phường chất vấn tại kỳ họp
Đại biểu HĐND phường chất vấn tại kỳ họp
Đại biểu HĐND phường chất vấn tại kỳ họp

Sau phần chất vấn của đại biểu HĐND phường, Thường trực UBND phường đã phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề về công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện của UBND phường 6 tháng đầu năm 2019, nêu rõ các giải pháp khắc phục các tồn tại và thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu năm 2019.

Đ/c Bùi Anh Tuấn - PCT UBND phường (đứng bục) giải trình phần chất vấn của đại biểu HĐND
Đ/c Đặng Thúy Vân - Chủ tịch UBND phường giải trình chất vấn của Đại biểu HĐND

         

Cũng trên cơ sở xem xét các Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân phường, Ủy ban nhân dân phường và kết quả thảo luận tại phiên chất vấn, Hội đồng nhân dân phường đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng, đó là Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê duyệt quyết toán thu - chi năm 2018.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận những kết quả UBND phường trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm. 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí yêu cầu tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Hội đồng nhân dân phường tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND đã đề ra; Đối với các Ban, Đại biểu HĐND phường cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch giám sát khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là triển khai có hiệu quả giám sát chuyên đề, tăng cường tiếp xúc cử tri và việc giải quyết đơn, thư của công dân, kiến nghị của cử tri; Ủy ban nhân dân phường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND, quan tâm giải quyết những kiến nghị của cử tri và nhân dân; tăng cường phối hợp và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của phường đã đề ra.

Đ/c Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đào Mạnh Trung – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường đã nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của phường đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự tích cực của các đơn vị, các bộ phận chuyên môn và sự đồng thuận của toàn dân. Đồng chí kêu gọi các vị đại biểu, toàn thể nhân dân, các ngành, đoàn thể, các cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019./.