hoạt động khối chính quyền

Ban pháp chế - HĐND phường Giang Biên họp thống nhất báo cáo thẩm tra kết quả báo cáo của UBND phường 6 tháng đầu năm 2019, dự thảo nghị quyết 6 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 22/06/2019 | 21:12  | Lượt xem: 33

Chiều 21/6/2016, tại Phòng họp số 1 trụ sở UBND phường, Ban pháp chế - HĐND phường Giang Biên họp thống nhất báo cáo thẩm tra kết quả báo cáo của UBND phường 6 tháng đầu năm 2019, dự thảo nghị quyết 6 tháng cuối năm 2019

Ban pháp chế - HĐND phường Giang Biên họp thống nhất báo cáo thẩm tra kết quả báo cáo của UBND phường 6 tháng đầu năm 2019, dự thảo nghị quyết 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo cho ý kiến có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - PCT HĐND phường, các đồng chí trong Ban pháp chế HĐND phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng ban pháp chế HĐND đã thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trên cơ sở báo cáo số 160/BC-UBND ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân phường về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Qua quá trình thẩm tra báo cáo của UBND phường, Ban pháp chế HĐND phường nhận thấy UBND phường đã đạt được các kết quả nổi bật như: hoàn thành chỉ tiêu giao quân nhập ngũ 7/6 nam công dân, đạt 116% chỉ tiêu quận giao; công tác giảm nghèo đạt 5/2 hộ, đạt 250% chỉ tiêu quận giao; hoạt động văn hóa xã hội bám sát các kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo hiệu quả thiết thực; tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với giải chạy báo Hà Nội mới; các lĩnh vực về giáo dục đào tạo, văn hóa, y tế đạt kết quả tốt; thực hiện nghiêm túc và có kết quả kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị; duy trì thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường; bộ phận 1 cửa phường được UBND thành phố tặng Bằng khen có thành tích trong thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; an ninh chính trị được giữ vững, ổn định; công tác quân sự địa phương có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh các kết quả nổi bật, trên địa bàn phường vẫn còn các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân; công tác phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm chưa được chặt chẽ, còn để phát sinh dịch tả lợn châu Phi; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo chưa thực sự hiệu quả, còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. 

Tại hội nghị, các thành viên đã tham gia phát biểu ý kiến, đóng góp vào báo cáo thẩm tra, thống nhất đề nghị UBND phường khắc phục các tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề của thành phố về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chủ đề công tác của quận về hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh; tập trung phát triển kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách; đảm bảo các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội, trật tự, an toàn xã hội.